gyakoriság: újsz-2012 „nagyon_ritka” (532 db)
Aba | | Török eredetű régi magyar személynév | apa | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ábris | | Az Ábrahám név magyar kicsinyítőképzős alakjából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Achilles | | Az Achillesz név régi magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Achillesz | | Az Achilleusz görög mitológiai név latin formájából szárm . | a kígyó fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ádin | | -- | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Adolf | | Germán eredetű név | nemes + farkas | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Adorján | | Adrián régi magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Adriánó | | Adrián olasz alakváltozata | Hadria városából való ( férfi ) | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ágost | | A latin Augustus névből való | magasztos ; fennkölt | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Áhim | | A Joachim önállósult rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ahmed | | Arab eredetű név | dicséretreméltó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ajtony | | Török eredetű régi magyar név | arany | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Aladár | | Germán eredetű név | öreg ; tapasztalt + híres ; hatalmas | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Alajos | | A germán eredetű Alois , Alwis név magyar alakvált . | egész + bölcs | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Albin | | A latin Albinus családnévből ered | fehér | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alen | | Kelta eredetű francia és angol névből való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alfréd | | Germán eredetű név | tündér + tanács | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ali | | Arab eredetű név | fenséges ; fennkölt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Amir | | Héber és arab eredetű | vezető ; uralkodó ; fa teteje ; gabona kéve | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
André | | Az Andreas francia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Andrej | | Az András szláv alakváltozata | férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Andzseló | | Angelusz olasz alakváltozata . | Isten követe ; angyal | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Anton | | Az Antal név német , svéd , dán , orosz megfelelője | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Antónió | | Anton spanyol és olasz alakváltozata . | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ányos | | A görög eredetű latin Anianus név megmagyarosodott formája | ? bántó ; zsarnoki | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Apolló | | A görög Apollón név latin Apollo változatából való | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Apor | | Régi magyar személynév | apácska | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ariel | | Héber eredetű bibliai személy - és nemzetségnév | Isten oroszlánja | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Árisz | | Az olasz Aris név , melyből szárm . ; több görög eredetű név rövidülése | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Arlen | | női név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Árlen | | -- | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Asztrik | | Germán eredetű név | kőrisdárda + hatalmas ; uralkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Atilla | | Az Attila névnek a kiejtést tükröző írásváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Axel | | Az Absolon név dán és svéd rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Baján | | Török eredetű régi magyar személynév | gazdag ; | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Balambér | | Hun uralkodónak a neve | merész + híres | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Baldó | | Német eredetű név | merész | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Baltazár | | Babilóniai , akkád eredetű bibliai név | Baál ( isten ) tartsa meg a királyt ! | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Barabás | | Arameus eredetű bibliai név | apa fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bazsó | | A Bazil név régi magyar becézőjéből önállósult | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ben | | Benedek és Benjamin nevek rövid alakja | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bene | | A Benedek régi magyar becézőjéből önállósult | áldott | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Benedikt | | Benediktusz rövidült alakváltozata | áldott | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Benitó | | Benedek olasz és spanyol alakváltozata . | áldott | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Berke | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bernárd | | A germán Bernhard ( magyarul : Bernát ) névből való | medve + erős | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bertin | | Az óangol Bert alakváltozata | előkelő ; kiváló | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Berzsián | | Irodalmi névalkotás . Lázár Ervin meséjében | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bese | | Török eredetű régi magyar név | kánya ( vagy karvaly ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bogát | | Szláv eredetű régi magyar személynév | gazdag | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bogdán | | Szláv eredetű név | Isten + ajándék | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Boján | | Szláv eredetű név | félelmetes | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bojta | | Régi magyar személynév | gazdag ; | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bolyk | | Régi magyar személynév | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bonca | | Régi Bonc személynév - a képzős változata . | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bonifác | | A latin Bonifatius névből származik | sorsot ígérő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Borsa | | A Bors régi magyar személynév származéka | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bottyán | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Buda | | Régi magyar személynév | lenni + béke | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ciprián | | Latin eredetű név | ciprusi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csege | | Régi magyar személynév | cövek ; szeg | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Cseke | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Csenger | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csobán | | Régi magyar személynév | pásztor ; juhász | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csoma | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csombor | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Damján | | A görög eredetű latin Damianus név származéka | szelidítő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dante | | Olasz eredetű | álhatatos | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dárius | | I . Dárius perzsa király latin nevéből származik | birtokos ; birtokmegörző ; átvitt értelemben : hatalmas | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dáriusz | | Latin eredetű | birtokos ; birtokmegörző ; átvitt értelemben : hatalmas | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dasztin | | Ónorvég eredetű angol név | Thor köve | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Deli | | Magyar névalkotás a deli közszóból | katona ; ma : délceg | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Demeter | | A görög Démétriosz névből szárm . ; szláv közvetítéssel került a magyarba | Démétérnek ajánlott | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Denton | | Angol eredetű helynévből . | völgyes város | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ders | | Szláv eredetű régi magyar név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Detre | | A germán eredetű Dietrich név megmagyarosodott alakja | nép + hatalmas | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dezső | | A latin Desiderius névből | óhajtott ; kívánt ( gyermek ) | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Diegó | | Spanyol eredetű | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dilen | | Dilon alakváltozata | oroszlánhoz hasonlatos ; hűséges férfi | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dimitri | | Dimitrij alakváltozata | Dimitra fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Domán | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Domokos | | A Domonkos önállósult alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Domos | | A Domokos , Domonkos régi magyar becéző rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Döme | | A Dömötör név régi magyar becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dzsasztin | | Dasztin angolos formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsínó | | Olasz eredetű . A - gino végződésű férfinevek rövidült alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsúlió | | Júliusz név olasz alakváltozata | jelentése bizonytalan , talán : Jupiter istennek szentelt ; ragyogó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ében | | Héber eredetű angol név | segítség kősziklája | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ede | | Az Edvárd , Eduárd név német rövidüléséből önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Edgár | | Germán ( angolszász ) eredetű név | birtok ; vagyon + dárda | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Edmond | | Az Edmund név alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eduárd | | Az angol Edward ( Edvárd ) névnek a német alakváltozatából való | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eduárdó | | Az Eduárd olasz alakváltozata | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Edvin | | Germán ( angolszász ) eredetű angol névből származik | birtok ; vagyon + barát | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Efraim | | Héber eredetű bibliai név | termékenység ; kettős termés | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Egon | | Germán eredetű német név | kard(hegy ) + erős ; merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Elek | | Vitatott eredetű név | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elemér | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | nagy + béke ; nemes + híres | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Eliot | | Az Éliás név angol kicsinyítőképzős formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Emánuel | | A héber eredetű bibliai Immánuél névből származik | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emilián | | Latin eredetű név | az Aemilius nemzetséghez tartozó férfi | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Enrikó | | Henrik olasz változata | ház ( vagy bekerített hely ) + hatalmas ; uralkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Enzó | | A Heinz ( Henrik ) név olasz alakváltozata ; A Lorenzo , Vincenzo önállósult rövid alakja | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Etele | | A germán eredetű Attila névnek vagy későbbi német Etzel származékának a régi magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eugén | | Görög eredetű név | születésű ; előkelő | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ezékiel | | Héber eredetű bibliai név | Isten teszi erőssé a gyermeket | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ezel | | Bibliai eredetű helynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Fábián | | A latin Fabianus névből származik | A Fabius nemzetséghez tartozó férfi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fabríció | | A Fabríciusz név olasz formájából való | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Farkas | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ferdinánd | | Germán eredetű | béke ; védelem + merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fernandó | | Ferdinánd spanyol alakváltozata | béke ; védelem + merész | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Filip | | A Fülöp név idegen nyelvekbeli formájából való | lókedvelő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Flávió | | A Fláviusz név olasz formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Frank | | Germán eredetű német | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Frederíkó | | Fredirik olasz alakváltozata | béke + uralkodó ; hatalom | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Frigyes | | XIX . századi magyar névalkotás | béke ; védelem + hatalmas ; uralkodó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Gáspár | | Bizonytalan eredetű név | kincset megőrző ; kincstárnok | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Gerzson | | Héber eredetű bibliai név | idegen ; jövevény ; száműzött | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gilbert | | Germán eredetű német név | első elem jelentése : túsz ; biztosíték ; nyíl ; bot ; második elem jelentése : fényes ; híres | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gorán | | A György szerb , horvát és bolgár alakváltozata | földműves ; gazdálkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gordon | | Skót családnévből származó angol név | nagy domb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gregor | | Latin eredetű Gregorius rövidülése | éberen őrködő | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gusztáv | | Északi germán ( skandináv ) eredetű név | harc + támasz | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Győző | | A XIX . századi nyelvújító névalkotás | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Hamza | | arab . A gyakori muszlim nevet viselte Mohamed próféta nagybátyja is | erős ; állhatatos ; oroszlán | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hannibál | | Föníciai eredetű név | Baal isten kegyelme | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hektor | | Görög eredetű név | erősen tartó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Herman | | Germán eredetű név | ( had)sereg + férfi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hetény | | Régi magyar személynév | a hetedik ( gyermek ) | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Honor | | A Honorátusz név rövidülése | tiszteletreméltó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Horka | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hugó | | A Hug - kezdetű , germán eredetű nevek rövidülése | értelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ibrahim | | Ábrahám név arab alakváltozata | a sokaság atyja ( Biblia ) | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Igor | | A germán Ingwar név orosz változata | Ingo ( Ingwio ) isten + védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ilán | | Szerb , horvát Ilija ( magyarul : Éliás ) alakváltozata | Úr az Isten ; Isten Jahve ; erősségem az Úr | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Immánuel | | Az Emánuel névnek az eredetihez közelebb álló alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ivó | | Germán eredetű | tiszafa | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izidor | | Görög eredetű | Ízisz ajándéka | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izmael | | Héber eredetű bibliai név | Isten hall | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Izsák | | Héber eredetű bibliai név | Isten nevetett | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jákob | | Bibliai név | a másiknak a sarkát fogja ; ill . csaló | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Járed | | Héber eredetű bibliai név | leszáll ; leereszkedik | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Jázon | | Görög mitológiai eredetű név | gyógyulást hozó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Jeremiás | | A bibliai , héber Jirmejahu névnek a görög és latin formájából származik | Jahve emeljen föl a nyomorúságból | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Jeromos | | A görög Hieronümosz névből származik | szent nevű | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Joakim | | Héber eredetű bibliai név | Jahve felemel | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Joákim | | A Joakim név alakváltozata | Jahve felemel | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Jónás | | Héber eredetű bibliai név | galamb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jordán | | Palesztina folyójának a héber eredetű nevéből terjedt el Európában a keresztes háborúk után | a folyónév jelentése : alázuhog | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Józsué | | A Józsua név alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Julián | | A Juliánusz rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Junior | | Angol eredetű név | fiatal ; ifjú | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jusztin | | A latin Justinus név rövidülése , ez pedig a Justus ( magyarul : Jusztusz ) továbbképzett alakja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kadosa | | A Kadicsa alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kamill | | ? Latin eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Karsa | | A Karcsa név alakvált . | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kartal | | Régi magyar | sas | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Keán | | Kelta ( közelebbről gael ) eredetű ír mitológiai név | régi ; ősi | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kelemen | | Latin eredetű | szelíd ; kegyes ; jóságos | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kelvin | | Angol eredetű | hajó pártfogója | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kenese | | Régi magyar | Kenézé ; a vezéré ; a hercegé | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kenéz | | Régi magyar | vezér ; fővezér ; herceg ; elöljáró | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kerecsen | | Régi magyar | kerecsen ( sólyomféle ) | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kerim | | Arab eredetű . Karim alakváltozata | kiváló ; tiszteletreméltó ; nemes | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kilián | | Kelta eredetű | ? remete ; ? szerzetes ; ? cellában lakó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kirill | | Cirill név görög eredetijéből szárm . | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kleon | | Görög eredetű | dicsőség | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kolen | | Kolin ír alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kolin | | angol eredetű | Nicholas önállósült becéző alakváltozata ; a gall Cailean alakja , jelentése ' kölöyökkutya , kölyökoroszlán ' | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Konor | | Kelta eredetű ír név | kutyabarát ; farkasbarát | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Konstantin | | A latin Constantinus rövidülése | állhatatos ; szilárd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Korvin | | A latin Corvinus név rövidülése | holló | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kötöny | | Régi magyar | ( lóra termett ) hátsó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Larion | | Az Ilárion név szláv rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leon | | A Leo - kezdetű nevek becéző formája a görögben | oroszlán | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonárd | | A germán eredetű Leonhard névből származik | oroszlán + erős ; merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonidász | | Görög eredetű név | oroszlán fia ; ill . Leon fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lévi | | Héber eredetű bibliai név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Líviusz | | Latin nemzetségnévből származik | ólomszürke ; kékes ; irigy ; rosszakaratú | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Loránd | | A Lóránt régebbi magyar alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lóránd | | Loránd alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Manuel | | Manuel név alakváltozata | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcel | | Marcell alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcselló | | A Marcell olasz alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Marián | | A latin Marianus rövidülése | A Marius nemzetséghez tart . | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Máriusz | | A latin Marius nemzetségnévből | ? férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Márkusz | | A latin Marcus névből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mateusz | | Héber-latin eredetű bibliai név | Isten ajándéka | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Max | | Maximilian önállósult rövidült alakváltozata | a legnagyobb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Medox | | Angol név wellsi eredetű Maddox családnévből | kellemes ; kedves | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mendel | | Az Emánuel német megfelelőjének a becéző rövidüléséből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Menyhért | | A germán eredetű Meinhart névből szárm . | erő + erős ; merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Mike | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mikes | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Miló | | Több szláv eredetű férfinév ( Milán , Milos , Milivoj stb .) rövidült alakváltozata . | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Misa | | Mihály szláv rövidült alakja | ki olyan , mint az Isten ? | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Mohamed | | Arab eredetű név | dicséretere méltó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Móric | | A latin Mauritius névből szárm . | mór ; szerecsen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nataniel | | A Nátánael név angol alakváltozatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Norman | | Germán eredetű angol és német névből származik | észak + férfi | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Norton | | Angol név | északi ( városból való ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Orlandó | | A Roland név olasz megfelelőjéből származik | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ödön | | Az Eugén név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Petrik | | Péter szláv kicsinyítőképzős alakváltozata | szikla | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Pongrác | | A görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik | mindenható erő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ramirez | | Ramiró név alakváltozata | tanács ; döntés + híres | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ramiró | | Ógermán eredetű spanyol név | tanács ; döntés + híres | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ramón | | A Rajmund spanyol megfelelőjének átvitele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Regős | | A Regös név újabb alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
René | | A Renátusz francia formájából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rezső | | Magyar nyelvújítási alkotás a Rudolf név magyarosítására | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Robin | | A Róbert angol becézőjéből önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Rodrigó | | A Roderik spanyol formájából szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Salamon | | Héber eredetű bibliai név | békés ; szelíd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Sebő | | A Sebestyén régi magyar becézőjéből önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Simeon | | Héber eredetű bibliai név | meghallgatás ; meghallgattatás | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Sólyom | | A hasonló madárnévből származó régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Stefán | | István szláv alakváltozata | koszorú | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szantiágó | | Spanyol eredetű | Szent Jakab | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Szilas | | Régi magyar | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Tádé | | A Taddeus név rövidülése | jelentése tisztázatlan , talán : a bátor | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tardos | | Régi magyar személynév | megállt ; megmaradt | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Tas | | Régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teó | | A Teo -, a németben Theo - kezdetű nevek önállósult rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Teodor | | Görög eredetű név | Isten ajándéka | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teofil | | Görög eredetű név | Isten kedveltje ; Istent kedvelő ; Isten barátja | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Timon | | Görög eredetű név | tisztelt ; megbecsült | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Timóteus | | A Timóteusz névnek a magyar ejtésváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Titusz | | Ókori római férfinév | jelentése bizonytalan : vadgalamb ; tiszteletreméltó ; tisztelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tivadar | | A Teodor név magyar formája | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Tóbiás | | Héber eredetű bibliai név | Jahve | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Valentínó | | Valentin olasz alakváltozata | erős ; egészséges | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Valter | | Germán eredetű | uralkodó ; tevékeny + nép ( sereg ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vazul | | A Bazil név régi magyar Wazul formájának a téves olvasatából keletkezett | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Vid | | régi magyar | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vincent | | A latin Vincentius alakváltozata | győztes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Virgil | | A latin Virgilius név rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Vitéz | | Késő középkori magyar | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Xavér | | baszk eredetű helynévből | új ház | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zádor | | Régi magyar | erőszakos ; heves | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zágon | | erdélyi falu nevéből vált keresztnévvé | földdarab ; egy bizonyos nagyságú földterület | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zakariás | | Héber eredetű Zecharja , Zekarja névből | Jahve ismét megemlékezett | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zaránd | | Régi magyar | morgó ; zsörtölődő | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zete | | Régi magyar | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zolta | | A Zoltán Árpád-kori alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zorán | | Délszláv eredetű | hajnal + dicsőség | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsadány | | Régi magyar személynév | váró ; várakozó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ada | | A germán eredetű , Adal -, Adel - kezdetű nevek rövidülése | nemes ; Egybeesik egy héber eredetű bibliai névvel , ennek jelentése : ékesség ; szépség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Adelina | | Az Adél eredeti , német formájának a továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Adina | | Az Ada név továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Áfra | | Latin eredetű név | afrikai | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Afrodité | | Görög eredetű , mitológiai név ; A szépség és a szerelem istennőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ágota | | Az Agáta régebbi magyar formája | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Aida | | Verdi hasonló című operája főszereplőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aisah | | arab eredetű | eleven ; élő | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ajna | | Az Aina magyar formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ajsa | | Régi magyar név | barázdabillegető ( énekesmadár ) | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aletta | | Az Adelheid fríz és németalföldi formájának átvétele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alicia | | A francia és angol Alice ( magyarul : Aliz ) latinosított formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Alícia | | Az Alicia alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Alisa | | Az Alice holland alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Amália | | Az Amal - kezdetű germán női nevek önállósult , német becéző rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Amarilla | | Az Amarillisz alakváltozata | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Amélia | | Az Amália angol változatából származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Angelina | | Az Angéla önállósult olasz becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Angyalka | | Az Angéla vagy az Angelika magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ankisza | | Ismeretlen eredetű . Hunor és Magor anyja ? | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Annabell | | Az Annabella alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Annaléna | | Anna és a Léna összekapcsolása | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Annaróza | | Anna és Róza összekapcsolása | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Antónia | | A latin Antonius férfinév olasz eredetű női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Apollónia | | A görög eredetű latin Apollonius férfinév női párja | Apollónak szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Arabella | | Eredete vitás | kis arab | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aranka | | Magyar név ; Az arany szó kicsinyítőképzős származéka | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Ariella | | Az Ariel férfinév női párja | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Árven | | angol eredetű | múzsa | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Auróra | | Latin eredetű név | hajnalpír ; hajnal | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Babett | | A Barbara , Berta , Elisabeth nevek francia becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Barka | | Újabb keletű névadás a barka közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Beáta | | Latin eredetű | boldog | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Bejke | | Magyar eredetű név ? | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Benita | | a Benedikta spanyol változata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Berta | | Germán eredetű | fényes ; tündöklő ; híres | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Betta | | A Babett ; Berta ; Erzsébet névnek a több nyelvben előforduló becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bíbor | | Régi magyar | finom lenszövet | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bodza | | Újabb keletű névalkotás . Növénynévi eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bora | | A Borbála becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Borostyán | | újabb keletű névadás a hasonló növénynévből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Brenda | | germán eredetű angol névből származik | harc ; kard | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Cecília | | Latin eredetű név | a Ceciliusok nemzetségéből való | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Csende | | újabb magyar névalkotás a csend szóból - e kicsinyítőképzővel | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Csepke | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csillag | | régi magyar személynév felújítása | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csinszka | | Ady Endre játékos névalkotása | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dália | | Újabb keletű névalkotás a dália virágnévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Daniella | | A Dániel férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Darinka | | A Darina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Debóra | | Héber eredetű bibliai név | méh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Délia | | Görög mitológiai név | Délosz szigetéről való | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Denissza | | A Dionízia név francia megfelelőjéből , a Denise névből vagy az angol Denis ( magyarul : Dénes ) férfinévből képzett névváltozat | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dézi | | Angol eredetű név | margaréta ; százszorszép | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dia | | Diána rövidült alakváltozata | a név eredeti jelentése bizonytalan , talán a latin dies ( nap , nappal ) szóval függ össze , s ekkor ragyogásnak értelmezhető | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dina | | Héber eredetű bibliai név | per ; jogi vita ; ( esetleg : ítélet ; vagy : bírónő ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Donatella | | A Donáta olasz kicsinyítőképzős származékának átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Doroti | | A Dorottya angol változatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dzsamila | | Arab eredetű | szép | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dzsamilla | | A Dzsamila névnek a magyarban kialakult változata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dzsenna | | A Dzsenifer és a Johanna angol megfelelőinek a becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Éda | | Összetett germán nevek első tagjának a rövidülése | nemes ; birtok ; vagyon | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Edit | | Germán eredetű név | birtok ; örökség ; vagyon + harc | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Édua | | Kun eredetű | a hold fölkel | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Elena | | A Heléna olasz és spanyol változatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eleonóra | | Az arab Ellinor névből származik | Isten az én világosságom | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elina | | A Heléna olasz alakváltozatának átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Eliz | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) név francia rövidüléséből származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ella | | Az - ella végű magyar női nevek ( pl . Gabriella , Petronella ) önállósult becézője , illetve számos név önállósult német rövidülése ( Eleonora , Elisabeth , Elfriede , Erla , Helene stb .) | minden(ség ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elvira | | Vitás eredetű név | mindent megőrző | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) német rövidüléséből származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emőke | | Régi magyar név XIX . századi felújítása - ke kicsinyítőképzővel | szopó ; csecsemő | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Enéh | | Régi magyar név | ( fiatal ) tehén | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Eszmeralda | | Spanyol eredetű név | smaragd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Etelka | | Dugonics András névalkotása az Etelka című regényében ( 1788 ), az Etele férfinévből | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Eugénia | | Az Eugén férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fatima | | Arab eredetű | ? csecsemőjét elválasztó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fédra | | Görög mitológia név | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Felícia | | A Félix férfinév női párja | boldog ; szerencsés | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fernanda | | A Ferdinánd férfinév spanyol és olasz alakváltozatának a női párja | béke ; védelem+merész | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Florencia | | A latin Florentius férfinév női párja | virágzó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Frida | | A Friede - kezdetű , ill . - friede végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből | béke ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Friderika | | A német Friedrich férfinév latinosított alakjának női párja | béke ; védelem+hatlamas ; uralkodó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gina | | A Georgina magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gitta | | A Margita név magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gizella | | A bizonytalan eredetű német Gisela névből származik | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Glória | | Latin eredetű név | dicsőség | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gréti | | A Margareta ( magyarul : Margaréta , Margit ) névnek a több nyelvben önállósult becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gvendolin | | Kelta ( walesi ) eredetű angol névből származik | jelentése bizonytalan ; az első elem valószínűleg : fehér | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gyémánt | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | csiszolt drágakő ; ékkő ; briliáns | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Gyöngyi | | A Gyöngy névből az - i képzővel alkotott újabb kori név | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Gyöngyvér | | Arany János névalkotása a régi magyar Gyöngy névből | gyöngytestvér | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Györgyi | | A Györgyike név rövidülése | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Hajna | | Vörösmarty Mihály névalkotása ( Zalán futása ) a hajnal szóból | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hajnal | | A Hajnalka rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hanka | | A Hanna szláv ( cseh , lengyel ) becézője származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hanni | | A Hanna önállósult becézője | kegyelem ; könyörület | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hedvig | | Germán eredetű német névből származik | harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Heidi | | Az Adelheid német rövidülésének átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Heléna | | Görög mitológiai eredetű név | fényes ; sugárzó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Helga | | Északi germán eredetű | megszentelt ; egészséges ; boldog | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Helka | | Egy balatoni regében szereplő tündér neve | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hella | | A Heléna és a Helga német becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Henriett | | A Henrik férfinév francia , kicsinyítőképzős női formájából származik | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Hermina | | A Herman férfinév női párja ; ill . más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze , és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hortenzia | | A Hortensius római nemzetségnévből alkotott női név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ibolya | | Magyar névalkotás a hasonló növénynévből | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Ida | | Germán eredetű | tevékeny ; serény | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ildikó | | Germán eredetű magyar | | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Ilka | | Az Ilona magyar becézőjének önállósulása | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Illangó | | Újabb keletű névalkotás a pillangó közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Imola | | Újabb keletű névalkotás egy növénynemzetség nevéből | mocsár ; hínár | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Inez | | Az Ágnes spanyol megfelelője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ingrid | | Északi germán eredetű ; összetett név | Ingwio ( germán istenség ) + lovas ; lovaglás | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Irén | | Görög eredetű | béke | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Iringó | | Újabb keletű névalkotás a hasonló virágnévből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Írisz | | Görög eredetű mitológiai | szivárvány ; nőszirom | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izabel | | Az Izabella névnek a több nyelvben ismeretes alakváltozatából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izabell | | Az Izabella névnek a több nyelvben ismeretes alakváltozatából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izolda | | eredete bizonytalan | vas ( vagy : jég ) + rendelkezni ; uralkodni | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jáde | | Spanyol eredetű | jáde féldrágakő | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Jana | | A János férfinév cseh , lengyel , holland Jan változatának a női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jolán | | Írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jólánka , Etelkának leánya című regényében ( 1803 ) | leány | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Jusztina | | A Jusztin férfinév női párja | igazságos ; igaz | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Kármen | | Spanyol eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Karola | | Károly férfinév latin alakjának női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kasszandra | | Görög mitológiai eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Katica | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katinka | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katrin | | A Katalin német formájának a rövidüléséből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kendra | | Angol eredetű | értelmes ; jól tájékozott | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kerubina | | Héber eredetű bibliai név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kimberli | | Angol eredetű | a király rétjéről való | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Klarissza | | A Klára latinos továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Klementina | | A latin Clemens férfinév nőiesítő továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kloé | | Görög mitológiai eredetű | zöldellő ; zsenge | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Korinna | | ? görög eredetű Kora név származéka | leány | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kornélia | | A Kornél férfinév latin eredetijének női párja | somfa ; szarv | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lana | | Angol és orosz - lana végű nevek becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Larina | | Szláv eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Léda | | Görög mitológiai eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lejla | | A Leila névnek a magyar kiejtést jobban tükröző írásváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Léla | | Ófrancia eredetű | lojális ; hűséges | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Lelle | | A férfinévként használatos , régi magyar Lél személynév alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leona | | A Leó , Leon férfinevek latinos női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonetta | | A Leona olasz kicsinyítőképzős formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Leonóra | | Az Eleonóra önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Letti | | A Letícia angol becézője származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Liána | | A Juliana ( magyarul : Julianna ) önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lídia | | Görög eredetű bibliai név | az ókori Lüdiából ( Kis-Ázsia ) való | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lilian | | Angol eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lilianna | | A Liliána újabb keletű magyar alakváltozata ; talán a Julianna , Zsuzsanna hatására jött létre | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Liliom | | A latin lilium szóból származó virágnév az Árpád-korban már használatos volt női névként | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lina | | A Karolina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Linetta | | A Linett latinos továbbképzése | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Lizbett | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) név alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Lizett | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) francia eredetű becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lola | | Spanyol eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lolita | | A Lola spanyol becéző továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lorena | | A Loréna alakváltozata | lotaringiai | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Loréna | | Olasz eredetű név | lotaringiai | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lorina | | A Lorin latinos továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lúcia | | A latin eredetű Lúciusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Magdolna | | A Magdaléna magyar alakváltozata | Magdala városából való | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Málna | | újabb keletű névadás a hasonló gyümölcsnévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mandula | | Újabb keletű névalkotás a hasonló növénynévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Manka | | A Manuela önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Manna | | Bizonytalan eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Manuéla | | A Mánuel férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mara | | A Mária becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Margaréta | | A Margit névnek a görög eredetihez és a későbbi latin formához legközelebb álló magyar változata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Margit | | A görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja | gyöngy | „első tízben” → „nagyon ritka”
Mariann | | Származhat a Mária névnek az eredetihez közelebbi görög Mariam vagy a középkori angol és francia Marion változatából | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Marianna | | A latin Marianus férfinév női alakjából ; a Mariana névből származhat | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Marietta | | A Mária olasz kicsinyítőképzős formája | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Marina | | A latin Marius vagy Marinus férfinév női párja az olasz nyelvben | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Márta | | Arameus eredetű bibliai név | úrnő | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Martina | | A latin Martinus férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Matild | | Germán eredetű | hatalom + harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Matilda | | A Matild névnek a több nyelvben használatos alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Médea | | A görög mitológiai Médeia névből származik | bölcs asszony | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melánia | | A görög eredetű Melasz névnek a női párja | fekete | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melina | | görög eredetű | ? | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Melitta | | Görög eredetű | méh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melodi | | angol eredetű | melódia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Menta | | Újabb keletű névalkotás a hasonló növénynévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mila | | Cseh eredetű . Ludmila , Milena , Emilia stb . becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Miléna | | Szláv eredetű | kedves ; szelíd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Milla | | A - mil - névelemet tartalmazó neveknek a szláv nyelvekbeli Mila rövidüléséből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mínea | | görög eredetű | Minosz szigetéről való | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Minka | | A Hermina és a Vilhelmina névnek a becéző rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Minna | | A Hermina és a Vilhelmina névnek a germán nyelvekben használatos rövidüléséből | szerelem | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Mirabella | | Latin eredetű | csodálatraméltó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Miriam | | A Mirjam alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mirtill | | Francia névből származik | áfonya | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Molli | | A Mária angol eredetű becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nadin | | Az orosz Nagyezsda név becézője képzett francia névforma átvétele | remény ; reménység | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nádja | | Az orosz Nagyezsda becézője önállósult | remény ; reménység | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Naomi | | A Naómi alakváltozata | gyönyörűségem | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Nárcisz | | Eredetileg a Narcisszusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Natali | | A Natália név angol , francia alakváltozatából származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Netti | | A Netta alakváltozata , ill . becéző továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Niké | | Görög mitológiai eredetű név | győzelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nikol | | A görög Nikolaosz ( magyarul : Miklós ) férfinév francia eredetű női változata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Níla | | Nilo férfinév női=párja | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Nilla | | A - nilla végű női nevek ( pl . Petronilla , Antonilla , Dionilla , Manilla ) önállósult becézője az olaszban | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ninett | | Francia eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ninetta | | A Nina olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Noa | | Bibliai név | mozgás ; mozgékony | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Olga | | A Helga orosz alakváltozatának átvétele | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Olivia | | Az Olívia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Pálma | | Magyarországon újabb keletű névadás a pálmafa , ill . a dísznövény latin eredetű nevéből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Pamela | | Paméla alakváltozata | csupa méz | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Paula | | A latin Paulus ( magyarul : Pál ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Piros | | A színnévből származó régi magyar név | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Piroska | | A latin Prisca névből a magyarban Piriska , majd ebből Piroska lett | régi ; ősi ; tiszteletreméltó | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Polett | | A Paula francia kicsinyítőképzős származékából való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Polli | | Az angolban a Mária megfelelőjének a becézője ( a Molli alakváltozata ) | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ráchel | | Héber eredetű bibliai név | bárány ; anyajuh | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ráhel | | Héber eredetű bibliai név | bárány ; anyajuh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ramira | | Spanyol eredetű | értelemes ; belátó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Rege | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Rézi | | A Terézia magyar becézője önállósult | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Roberta | | A Róbert férfinév latinos női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rodé | | Görög eredetű | rózsa | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Romina | | Elsősorban angol nyelvterületen használatos | római ( ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Rozália | | A Róza olasz eredetű továbbképzése | rózsa | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Rozi | | A Rozália ; ill . a Róza magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rozina | | A Róza olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rózsa | | A Rosa latin női névből származik | rózsa | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Sári | | A Sára magyar becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Seherezádé | | Az Ezeregyéjszaka című arab mesegyűjtemény főhősének a neve | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Seila | | A Sejla írásváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Senon | | Gael eredetű név . | öreg ; ősi ; azonos nevű folyó neve | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Seron | | Sáron alakváltozata | jelentése bizonytalan | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Stefánia | | Az István férfinévnek a latin Stephanus alakjából képzett női név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szabrina | | angol eredetű ; a Severn folyó nimfájának nevéből szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szaffi | | A Szófia önállósult becézője | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szamanta | | Amerikai név | hallgató ; engedelmes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szandra | | Az Alexandra olasz eredetű becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Száva | | Jules Verne ( a magyar fordításokból ismert nevén : Verne Gyula ) francia író Sándor Mátyás c . regényének nőalakja nyomán a magyarban női névként használatos | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szelina | | A Celina névnek az angol és francia kiejtéshez közelebb álló alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szidónia | | latin eredetű | Szidón föníciai városból való | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szira | | A Szíra alakváltozata . ; Szirka alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Szíra | | -- | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Sztella | | Latin eredetű | csillag | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szvetlána | | Orosz eredetű | ragyogó ; fényes ; világos | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tamina | | Német eredetű . A Tamino férfinév női párja | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Tara | | Ír eredetű helynévből | hegy | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tatjána | | Orosz név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tekla | | Görög eredetű | Isten dicsősége | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teodóra | | A Teodor férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Teréz | | A Terézia rövidülése | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Terézia | | Görög eredetű | ( e helyről ) származó ; arató ; szüretelő ; vadásznő | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Tiara | | Latin eredetű | díszköves fejdísz | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tilda | | A Klotild és a Matild becéző rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tirza | | Héber eredetű bibliai név | báj ; kedvesség ; elfogadás ; beleegyezés ; tájékozódási pont ( egy város nevéből ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Titanilla | | A Titánia latin kicsinyítőképzős formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Valéria | | A latin Valerius férfinév női párja | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Véda | | Szanszkrit ( óind ) eredetű | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vera | | A magyarban mindenekelőtt a Veronika önállósult becézője | hit | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vica | | Az Éva magyar becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vilma | | Német eredetű név ; A Vilhelma rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Virgínia | | Latin eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Viviána | | Ismeretlen eredetű római nemzetségnévből | a Vivianus nemzetségből származó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Xénia | | Görög eredetű név | vendégszerető | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zafira | | Arab eredetű | sikeres | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zamira | | Albán és héber eredetű | hangú | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zea | | Latin eredetű | gabona | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zelina | | Tisztázatlan eredetű | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zelma | | Az Anzelma és a Szalóme német megfelelőinek a becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zengő | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zília | | Olasz eredetű név | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zille | | Ismeretlen eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zina | | A németben a Rozina megfelelőjének ; az oroszban a Zinaida névnek a becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zoja | | Zója alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zója | | A Zoé oroszból átvett formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zolna | | XIX . Századi magyar névalkotás | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zóra | | Szláv eredetű | hajnal | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsanna | | A Zsuzsanna becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsóka | | Az Erzsébet és a Zsófia önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsolna | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zsuzsa | | A Zsuzsanna magyar rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Zsüliett | | A Júlia francia eredetű , kicsinyítőképzős megfelelője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”