jelentés: föníciai
Szidónia | | latin eredetű | Szidón föníciai városból való | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”