gyakoriság: össz-2012 „elég_ritka” (183 db)
Adél | | A német Adele név francia formájából származik | nemes | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Adorján | | Adrián régi magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ágoston | | A latin Augustus név kicsinyítőképzős származéka | magasztos ; fennkölt | „elég ritka” → „elég ritka”
Ágota | | Az Agáta régebbi magyar formája | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Aladár | | Germán eredetű név | öreg ; tapasztalt + híres ; hatalmas | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Alajos | | A germán eredetű Alois , Alwis név magyar alakvált . | egész + bölcs | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Alexa | | Az Alexandra rövidítése | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Alexander | | A görög Alexandrosz név latin formája | férfiakat ; vagy férfiaktól megvédő | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Alfréd | | Germán eredetű név | tündér + tanács | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Aliz | | Francia eredetű | passzátszél | „elég ritka” → „elég ritka”
Aliz | | Francia eredetű | passzátszél | „elég ritka” → „elég ritka”
Álmos | | Török eredetű régi magyar név | megvett ; megvásárolt | „elég ritka” → „elég ritka”
Amália | | Az Amal - kezdetű germán női nevek önállósult , német becéző rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Amanda | | Latin eredetű név | szeretetreméltó | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Ambrus | | A görög Ambrosziosz név rövidüléséből | halhatatlan | „elég ritka” → „elég ritka”
Anasztázia | | Az Anasztáz férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Angéla | | A görög eredetű latin Angelus férfinév női párja | angyal ; Isten követe | „elég ritka” → „elég ritka”
Angelika | | Latin eredetű név | angyali ; angyalhoz hasonló | „elég ritka” → „elég ritka”
Antónia | | A latin Antonius férfinév olasz eredetű női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Armand | | A Herman francia megfelelője | ( had)sereg + férfi | „elég ritka” → „elég ritka”
Ármin | | A germán keruszkuszok latin Arminius nevéből rövidült | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Artúr | | Valószínűleg egy kelta eredetű angol névből szárm . | ? medve | „elég ritka” → „elég ritka”
Aurél | | Latin eredetű név | aranyos | „elég ritka” → „elég ritka”
Benett | | Benedek angol alakváltozata . | áldott | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Benjamin | | Benjámin alakváltozata | szerencse fia ; ( Más magyarázat szerint : a jobbnak a fia .) | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Benő | | A Benedek és a Benjámin név - ő kicsinyítőképzős rövidülése | | „elég ritka” → „néhány előfordulás”
Bernát | | A germán Bernhard név magyar formája | medve + erős | „elég ritka” → „elég ritka”
Berta | | Germán eredetű | fényes ; tündöklő ; híres | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Bertold | | Germán eredetű név | fényes ; híres + uralkodó ; tevékeny | „elég ritka” → „elég ritka”
Blanka | | Germán eredetű névnek a latinosított formája | féynes ; ragyogó ; fehér | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Boldizsár | | A Baltazár név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Brendon | | Angol helynévi eredetű név | rekettye + hegy ; domb | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Brúnó | | Germán eredetű német névből származik | barna | „elég ritka” → „elég ritka”
Bulcsú | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „elég ritka” → „elég ritka”
Cecília | | Latin eredetű név | a Ceciliusok nemzetségéből való | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Cintia | | Görög mitológiai név | Künthosz ( latinosan : Cynthus ) hegyén született | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Csanád | | Régi magyar személynév | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Csenge | | ismeretlen eredetű régi magyar | | „elég ritka” → „első tízben”
Dalma | | Vörösmarty Mihály írói névalkotása , eredetileg férfinév ( a Zalán futása című hőskölteményben ) | testes | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Daniella | | A Dániel férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Dominika | | Latin eredetű név | | „elég ritka” → „elég ritka”
Domokos | | A Domonkos önállósult alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Domonkos | | A latin Dominicus név magyar formája | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Donát | | Latin eredetű név | ( Istentől ) ajándékozott | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Dorián | | Görög eredetű latin névből | dór férfi | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Dorka | | A Dóra , Dorottya magyar becézője újabban önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Dzsenifer | | Kelta ( walesi ) eredetű | ? fehér úrnő | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Ede | | Az Edvárd , Eduárd név német rövidüléséből önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Edvárd | | Germán ( angolszász ) eredetű név | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „elég ritka” → „elég ritka”
Elek | | Vitatott eredetű név | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Eleonóra | | Az arab Ellinor névből származik | Isten az én világosságom | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Eliza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) névnek a több nyelvben ismeretes rövidülése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Elizabet | | A héber Eliséba ( magyarul : Erzsébet ) névnek a latin , német , holland , francia Elisabeth , angol Elizabeth változatából származik | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Ella | | Az - ella végű magyar női nevek ( pl . Gabriella , Petronella ) önállósult becézője , illetve számos név önállósult német rövidülése ( Eleonora , Elisabeth , Elfriede , Erla , Helene stb .) | minden(ség ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Előd | | Régi magyar személynév | elsőszülött ; ős | „elég ritka” → „elég ritka”
Elvira | | Vitás eredetű név | mindent megőrző | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Emília | | Az Emil férfinév latin eredetijének a női párja | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Emőke | | Régi magyar név XIX . századi felújítása - ke kicsinyítőképzővel | szopó ; csecsemő | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Etel | | A magyarban az Etelka becézője önállósult | nemes | „elég ritka” → „néhány előfordulás”
Evelin | | Az Éva angol és francia eredetű továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Félix | | Latin eredetű | boldog ; szerencsés | „elég ritka” → „elég ritka”
Flóra | | Latin eredetű mitológiai | virág | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Flórián | | A latin Florianus rövidülése | virágos ; virágzó | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Franciska | | A latin Franciscus férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Frigyes | | XIX . századi magyar névalkotás | béke ; védelem + hatalmas ; uralkodó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Fruzsina | | Az Eufrozina név megmagyarosodott formája | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Gáspár | | Bizonytalan eredetű név | kincset megőrző ; kincstárnok | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Gellért | | A germán eredetű Gerhard , Gerhart névből származik | gerely ; dárda + erős ; merész | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Georgina | | A Georgius ( magyarul : György ) férfinév latin nőnemű alakjának a továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Gréta | | A Margareta ( magyarul : Margaréta , Margit ) névnek a több nyelvben önállósult becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Gyöngyvér | | Arany János névalkotása a régi magyar Gyöngy névből | gyöngytestvér | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Hedvig | | Germán eredetű német névből származik | harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Helga | | Északi germán eredetű | megszentelt ; egészséges ; boldog | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Henriett | | A Henrik férfinév francia , kicsinyítőképzős női formájából származik | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Hilda | | Germán eredetű | harc | „elég ritka” → „rendkívül ritka”
Huba | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Ida | | Germán eredetű | tevékeny ; serény | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ignác | | A latin Ignatius név rövidülése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Illés | | Az Éliás név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Imola | | Újabb keletű névalkotás egy növénynemzetség nevéből | mocsár ; hínár | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ivett | | Az Ivonn ; az Ivó férfinév francia női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Izabella | | Az Elisabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa-szerte | Bál isten fölemelt ; van úr | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Jácint | | Görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából való | | „elég ritka” → „elég ritka”
Jakab | | Bibliai név ; A Jákob görög változatának a magyar megfelelője | | „elég ritka” → „elég ritka”
Janka | | A Johanna XIX . századi magyarítása , a János férfinév régi magyar becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Jázmin | | Újabb keletű névalkotás a Jasminum növénynemzetség nevéből | | „elég ritka” → „első tízben”
Johanna | | A János férfinév latin Johannes formájának a női megfelelője | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Jonatán | | Héber eredetű bibliai név | Jahve adta | „elég ritka” → „elég ritka”
Jusztina | | A Jusztin férfinév női párja | igazságos ; igaz | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Kamilla | | A Kamill férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Karolina | | A Karola továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Kata | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kende | | Régi magyar Kündü személynévből | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kiara | | A Klára olasz megfelelőjének átvétele | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kincső | | Jókai Mór névalkotása A jövő század regénye c . művében | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kíra | | A Kira alakváltozata | úr ; uralkodó | „elég ritka” → „elég ritka”
Kolos | | Régi magyar | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Konrád | | Germán eredetű | merész + tanács ( adó ) | „elég ritka” → „elég ritka”
Koppány | | Régi magyar | nagy ; győzelmes ; erős ; magas | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kornélia | | A Kornél férfinév latin eredetijének női párja | somfa ; szarv | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lara | | A Laura és a Larissza önállósult rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Lázár | | A héber Eleazár név görög rövidüléséből , ill . ennek a latin Lazarus formájából származik | Isten segített | „elég ritka” → „elég ritka”
Lehel | | A régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Leila | | Perzsa eredetű arab névből származik | sötétség ; éjszaka ; ( átvitt értelemben : sötét hajú ) | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Léna | | A - léna végű nevek ( pl . Heléna , Magdaléna ) önállósult becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Lénárd | | A Leonárd név régi magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lenke | | XIX . századi magyar névalkotás a német Lenchen , ill . a német és szláv eredetű Lenka névből | | „elég ritka” → „elég ritka”
Letícia | | Latin eredetű név | öröm ; szépség | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Lídia | | Görög eredetű bibliai név | az ókori Lüdiából ( Kis-Ázsia ) való | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Liliána | | A Lilian latinos-olaszos továbbképzése | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Linda | | A - lind , - linde , - linda végű , összetett , germán eredetű neveknek az önállósult becézője ( Adelinda , Belinda , Ermelinda , Relinda ) | hársfából készült pajzs | „elég ritka” → „elég ritka”
Lívia | | A Líviusz férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Liza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) névnek a több nyelvben használatos , becéző rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Loránd | | A Lóránt régebbi magyar alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lóránd | | Loránd alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lóránt | | A germán eredetű Roland név magyar alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Lőrinc | | A latin Laurentius névből származik | ( a Róma melletti ) Laurentum városából való ; babérkoszorúval ékesített | „elég ritka” → „elég ritka”
Lujza | | Francia eredetű név | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lukács | | A latin Lucas névből származik | Lucania tartományból való | „elég ritka” → „elég ritka”
Maja | | A görög mitológiában egy nimfának , Hermész anyjának a neve | anyácska | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Marietta | | A Mária olasz kicsinyítőképzős formája | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Márió | | A Máriusz név olasz megfelelője | | „elég ritka” → „elég ritka”
Márkó | | A Márkus olasz megfelelőjéből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „elég ritka” → „elég ritka”
Martina | | A latin Martinus férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Matild | | Germán eredetű | hatalom + harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Melissza | | A Melitta alakváltozata | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Menyhért | | A germán eredetű Meinhart névből szárm . | erő + erős ; merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Mercédesz | | spanyol eredetű | | „elég ritka” → „elég ritka”
Míra | | Latin eredetű | csodálatos | „elég ritka” → „elég ritka”
Mohamed | | Arab eredetű név | dicséretere méltó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Mózes | | Bibliai név | ? | „elég ritka” → „elég ritka”
Natália | | Latin eredetű név | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Nelli | | Magyarországon a Kornélia becézőjeként tartják számon | | „elég ritka” → „elég ritka”
Nikolasz | | A Miklós névnek az idegen nyelvi , elsősorban angol megfelelőjéből származik | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Nimród | | Bibliai név | vadász | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Norman | | Germán eredetű angol és német névből származik | észak + férfi | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Oszkár | | A régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered | isten(ség ) + dárda | „elég ritka” → „elég ritka”
Ottilia | | Az Otília alakváltozata | birtok ; vagyon | „elég ritka” → „rendkívül ritka”
Ödön | | Az Eugén név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Örs | | Régi magyar | férfi | „elég ritka” → „elég ritka”
Panna | | Az Anna magyar becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Patricia | | | | „elég ritka” → „rendkívül ritka”
Patrícia | | A latin eredetű Patrícius férfinév női párja | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Rafael | | Héber eredetű bibliai név | Isten meggyógyított | „elég ritka” → „elég ritka”
Rajmond | | A Rajmund angol , francia alakváltozatából szárm . | | „elég ritka” → „elég ritka”
Rajmund | | Germán eredetű német névből | ( isteni ) tanács ; döntés + védelem | „elég ritka” → „elég ritka”
Ramóna | | A Ramón férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Rebeka | | Héber eredetű bibliai név | ? üsző | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Regina | | Latin eredetű | királynő | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Renátó | | A Renátusz olasz formájából származik | | „elég ritka” → „elég ritka”
Rezső | | Magyar nyelvújítási alkotás a Rudolf név magyarosítására | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Rikárdó | | Richárd név spanyol alakváltozata | hatalmas ; uralkodó + erős ; merész | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Robin | | A Róbert angol becézőjéből önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Rómeó | | A latin Romaeus név olasz formája | római ; Római Birodalomból származó | „elég ritka” → „elég ritka”
Roxána | | Perzsa eredetű görög név latinos formája | világos ; ragyogó | „elég ritka” → „elég ritka”
Ruben | | Héber ; arab eredetű név | Nézzétek , egy fiú ! ; helyreállítani ; meghalt gyermeket pótolni | „elég ritka” → „elég ritka”
Sámuel | | Héber eredetű bibliai név | Isten meghallgatott | „elég ritka” → „elég ritka”
Sebestyén | | A latin Sebastianus név rövidülésének a megmagyarosodott alakja | Szebaszte ( latinosan Sebastia ) városából való | „elég ritka” → „elég ritka”
Simon | | A Simeon név görög Szimón alakváltozatából származik | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Soma | | A magyar nyelvújítók alkották a som szóból a Kornél ( Cornelius ) magyarítására , annak a feltevésnek az alapján , amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Szandra | | Az Alexandra olasz eredetű becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Szebasztián | | A Sebestyén névnek a latin eredetihez közel álló alakváltozata | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Szimonetta | | A Szimóna olasz kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „elég ritka”
Szonja | | A Szófia orosz becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Tamara | | Oroszból átvett név | ( datolya)pálma | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Teodóra | | A Teodor férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Tihamér | | A szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév | csend + béke | „elég ritka” → „rendkívül ritka”
Valentin | | A Bálint névnek a latin eredetihez közelebb álló formája | erős ; egészséges | „elég ritka” → „elég ritka”
Valentina | | A Valentin ; Bálint férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Valter | | Germán eredetű | uralkodó ; tevékeny + nép ( sereg ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vanda | | Lengyel eredetű név | vend | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Vanessza | | Angol eredetű | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Vencel | | a szláv Venceslav névből szárm . | koszorú + dicsőség | „elég ritka” → „elég ritka”
Vendel | | A német Wendelin név rövidülése | ? vandál | „elég ritka” → „elég ritka”
Vera | | A magyarban mindenekelőtt a Veronika önállósult becézője | hit | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vilma | | Német eredetű név ; A Vilhelma rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Viola | | A latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé | | „elég ritka” → „elég ritka”
Violetta | | A Viola olasz kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „elég ritka”
Zénó | | A görög Zénón név latin alakváltozatából | Zeusztól származó | „elég ritka” → „elég ritka”
Zétény | | A Zete név kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Zoé | | Görög eredetű név | élet | „elég ritka” → „rendkívül gyakori”
Zsuzsa | | A Zsuzsanna magyar rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Zsuzsánna | | A Zsuzsanna régies , ill . tájnyelvi alakváltozata | liliom | „elég ritka” → „néhány előfordulás”