gyakoriság: össz-2012 „nagyon_ritka” (360 db)
Ábrahám | | Héber eredetű név | a sokaság atyja ( Biblia ) | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Ábris | | Az Ábrahám név magyar kicsinyítőképzős alakjából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Achilles | | Az Achillesz név régi magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Adalbert | | Germán eredetű név | nemes + fényes ; híres | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Adolf | | Germán eredetű név | nemes + farkas | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ahmed | | Arab eredetű név | dicséretreméltó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Albin | | A latin Albinus családnévből ered | fehér | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alen | | Kelta eredetű francia és angol névből való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alfonz | | Germán eredetű név | nemes + kész ; hajlandó | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Ali | | Arab eredetű név | fenséges ; fennkölt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alpár | | Török személynévből származó régi magyar név | hős férfi | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Amir | | Héber és arab eredetű | vezető ; uralkodó ; fa teteje ; gabona kéve | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
André | | Az Andreas francia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Andrej | | Az András szláv alakváltozata | férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Anton | | Az Antal név német , svéd , dán , orosz megfelelője | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Antónió | | Anton spanyol és olasz alakváltozata . | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ariel | | Héber eredetű bibliai személy - és nemzetségnév | Isten oroszlánja | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Armandó | | Herman francia és spanyol alakváltozata | ( had)sereg + férfi | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Atilla | | Az Attila névnek a kiejtést tükröző írásváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Axel | | Az Absolon név dán és svéd rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bánk | | Régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bátor | | Török eredetű régi magyar személynév | hős | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Belián | | Szláv eredetű régi magyar személynév | fehér | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bende | | A Benedek becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bercel | | Bizonytalan eredetű régi magyar név | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bogdán | | Szláv eredetű név | Isten + ajándék | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bonifác | | A latin Bonifatius névből származik | sorsot ígérő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Borisz | | Szláv ( orosz , bolgár ) eredetű név | harcos | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Brájen | | Angol és ír eredetű | erő | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Buda | | Régi magyar személynév | lenni + béke | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ciprián | | Latin eredetű név | ciprusi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csenger | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Damján | | A görög eredetű latin Damianus név származéka | szelidítő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dárius | | I . Dárius perzsa király latin nevéből származik | birtokos ; birtokmegörző ; átvitt értelemben : hatalmas | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Demeter | | A görög Démétriosz névből szárm . ; szláv közvetítéssel került a magyarba | Démétérnek ajánlott | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Denisz | | Dénes angol alakváltozata | Dionüszosznak ajánlott | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Domán | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Döme | | A Dömötör név régi magyar becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dömötör | | A Demeter alakváltozata | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Dusán | | Délszláv eredetű | lélek | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Edgár | | Germán ( angolszász ) eredetű név | birtok ; vagyon + dárda | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Edmond | | Az Edmund név alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eduárd | | Az angol Edward ( Edvárd ) névnek a német alakváltozatából való | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Edvin | | Germán ( angolszász ) eredetű angol névből származik | birtok ; vagyon + barát | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Egon | | Germán eredetű német név | kard(hegy ) + erős ; merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emánuel | | A héber eredetű bibliai Immánuél névből származik | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Erhard | | Germán eredetű német név | becsület + erős ; merész | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Etele | | A germán eredetű Attila névnek vagy későbbi német Etzel származékának a régi magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fábián | | A latin Fabianus névből származik | A Fabius nemzetséghez tartozó férfi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Farkas | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Felicián | | Latin eredetű név ; a Félix származéka | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Ferdinánd | | Germán eredetű | béke ; védelem + merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Filip | | A Fülöp név idegen nyelvekbeli formájából való | lókedvelő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Frank | | Germán eredetű német | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fülöp | | A görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata | lókedvelő | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Gábriel | | A Gábor névnek az eredeti formához közelebb álló alakváltozata | Isten embere ; vagy Isten erősnek bizonyult | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Gedeon | | Héber eredetű bibliai név | kétélű kard ; kardforgató ; sebzett kezű ; romboló ; pusztító | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Gerzson | | Héber eredetű bibliai név | idegen ; jövevény ; száműzött | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gordon | | Skót családnévből származó angol név | nagy domb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Günter | | Germán eredetű német névből származik | harc + had(sereg ) | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Harald | | Északi germán eredetű név | ( had)sereg + uralkodó ; tevékeny | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Helmut | | Germán eredetű német név | védelem ; ( védő)sisak + gondolkodás(mód ) | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Herbert | | Germán eredetű német név | ( had)sereg + fényes ; híres | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Herman | | Germán eredetű név | ( had)sereg + férfi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hubert | | Germán eredetű név | értelem + fényes ; híres | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Hugó | | A Hug - kezdetű , germán eredetű nevek rövidülése | értelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ibrahim | | Ábrahám név arab alakváltozata | a sokaság atyja ( Biblia ) | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Igor | | A germán Ingwar név orosz változata | Ingo ( Ingwio ) isten + védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ivó | | Germán eredetű | tiszafa | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izidor | | Görög eredetű | Ízisz ajándéka | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izsák | | Héber eredetű bibliai név | Isten nevetett | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Joachim | | A Joakim név alakváltozata | Jahve felemel | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Joakim | | Héber eredetű bibliai név | Jahve felemel | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Joel | | Héber eredetű bibliai név | Jahve az Isten | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Jónás | | Héber eredetű bibliai név | galamb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jordán | | Palesztina folyójának a héber eredetű nevéből terjedt el Európában a keresztes háborúk után | a folyónév jelentése : alázuhog | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Junior | | Angol eredetű név | fiatal ; ifjú | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jusztin | | A latin Justinus név rövidülése , ez pedig a Justus ( magyarul : Jusztusz ) továbbképzett alakja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kadosa | | A Kadicsa alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kázmér | | A Kazimír név magyar alakvált . | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Kelemen | | Latin eredetű | szelíd ; kegyes ; jóságos | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kenéz | | Régi magyar | vezér ; fővezér ; herceg ; elöljáró | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Keve | | Régi magyar | kövecske | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Kilián | | Kelta eredetű | ? remete ; ? szerzetes ; ? cellában lakó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Konstantin | | A latin Constantinus rövidülése | állhatatos ; szilárd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kurt | | Német eredetű | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Larion | | Az Ilárion név szláv rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leó | | A görög Leon név latin alakváltozatából való | oroszlán | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Leon | | A Leo - kezdetű nevek becéző formája a görögben | oroszlán | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonárd | | A germán eredetű Leonhard névből származik | oroszlán + erős ; merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lionel | | A Leon név Lion alakváltozatának a francia kicsinyítőképzős formája | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lipót | | A Leopold magyar alakváltozata | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Lorenzó | | Laurentius ( magyarul : Lőrinc ) olasz alakváltozata | ( a Róma melletti ) Laurentum városából való ; babérkoszorúval ékesített | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Magor | | Régi magyar | magocska ; szemecske ; gabonaszem | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Manuel | | Manuel név alakváltozata | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcel | | Marcell alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Máriusz | | A latin Marius nemzetségnévből | ? férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Markó | | A Márkus régi magyar becézőjéből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Márkus | | A latin Marcus névből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Max | | Maximilian önállósult rövidült alakváltozata | a legnagyobb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Maxim | | A latin Maximus családnévből | a legnagyobb | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Maximilián | | A latin Maximilianus név rövidülése | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Medárd | | A germán Machthard névnek a latin Medardus formájából | hatalom + erős ; merész | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Merse | | Régi magyar | béke + dicsőség | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mike | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Miksa | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Milos | | A Mil - kezdetű szláv nevek önállósult becézőjéből | kedves | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mirkó | | Szláv eredetű | béke + dicsőség | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Miron | | Görög eredetű | tömjén | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mór | | A Móric név XIX . Századi rövidítése | mór ; szerecsen | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Móric | | A latin Mauritius névből szárm . | mór ; szerecsen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nátán | | Bibliai név , a héber Netanja rövidülése | Isten ajándéka | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Nataniel | | A Nátánael név angol alakváltozatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nikosz | | görög | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Noé | | Bibliai név | nyugalom ; vigasztalás ; hosszú élet(ű ) | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Oleg | | szláv eredetű | erős ; egészséges | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Orbán | | A latin Urbanus névből származik | városi | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Pongrác | | A görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik | mindenható erő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ramón | | A Rajmund spanyol megfelelőjének átvitele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Raul | | A francia Raoul névből szárm . | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Regő | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
René | | A Renátusz francia formájából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rihárd | | A Richárd alakváltozata | hatalmas ; uralkodó + erős ; merész | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Rodrigó | | A Roderik spanyol formájából szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rolf | | A Rudolf német becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Román | | A latin Romanus rövidülése | római ( férfi ) | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Ronald | | A Rajnald , Reinald név skót eredetű angol alakváltozatából | isteni tanács , döntés + uralkodó , | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Ronaldó | | Ronald név spanyol és portugál alakváltozata | isteni tanács , döntés + uralkodó , | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Salamon | | Héber eredetű bibliai név | békés ; szelíd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Samu | | A Sámuel név magyar rövidülése | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Szaniszló | | A szláv Stanislav névből szárm . | állhatatosság ; szilárdság + dicsőség | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Tas | | Régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teodor | | Görög eredetű név | Isten ajándéka | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teofil | | Görög eredetű név | Isten kedveltje ; Istent kedvelő ; Isten barátja | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ticián | | A latin Titianus nemzetségnévből származik | a Titius nemzetséghez tartozó ; a Titius név jelentése pedig : Titiustól , ill . Tatiustól származó | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Timót | | A Timóteusz név magyar rövidülése | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Titusz | | Ókori római férfinév | jelentése bizonytalan : vadgalamb ; tiszteletreméltó ; tisztelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Trisztán | | Egy középkori francia lovagregény hősének a nevéből való | a kelta eredetű Drystan jelentése : zűrzavar ; lárma | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Vajk | | Régi magyar | zsiradék ; gazdag ; | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Valér | | A latin Valerius nemzetségnévből szárm . | erős ; egészséges | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Vazul | | A Bazil név régi magyar Wazul formájának a téves olvasatából keletkezett | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Vidor | | XIX . századi nyelvújítási alkotás | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Vincent | | A latin Vincentius alakváltozata | győztes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Virgil | | A latin Virgilius név rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Xavér | | baszk eredetű helynévből | új ház | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zakariás | | Héber eredetű Zecharja , Zekarja névből | Jahve ismét megemlékezett | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zente | | Régi magyar | jámbor ; vallásos | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zoárd | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zorán | | Délszláv eredetű | hajnal + dicsőség | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Abigél | | Héber eredetű bibliai név | az apa öröme | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Adriána | | Az Adrián ( magyarul : Adorján ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Afrodité | | Görög eredetű , mitológiai név ; A szépség és a szerelem istennőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aida | | Verdi hasonló című operája főszereplőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aisa | | arab eredetű | eleven ; élő | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Ajsa | | Régi magyar név | barázdabillegető ( énekesmadár ) | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aletta | | Az Adelheid fríz és németalföldi formájának átvétele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alida | | Az Adelheid német eredetű rövidülése | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Alina | | Az Adelina angol eredetű rövidülése és az Albina , Akilina orosz becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Alíz | | Az Aliz alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon gyakori”
Alma | | Az Amal - kezdetű , germán eredetű nevek ( Amalberga , Amalgund ) önállósult német becézője származik | kegyes ; tápláló | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Amarilla | | Az Amarillisz alakváltozata | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Amina | | Arab eredetű | hűséges | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Amira | | Valószínűleg a herceg jelentésű arab Amir férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Anetta | | Az Anna olasz , német és holland önállósult becézője származik | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Angelina | | Az Angéla önállósult olasz becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Angella | | Az Angéla alakváltozata | angyal ; Isten követe | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Angyalka | | Az Angéla vagy az Angelika magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Annabella | | Az Anna és a Bella összekapcsolása | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Apollónia | | A görög eredetű latin Apollonius férfinév női párja | Apollónak szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Arabella | | Eredete vitás | kis arab | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aurélia | | Az Aurelius ( magyarul : Aurél ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Babett | | A Barbara , Berta , Elisabeth nevek francia becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bea | | A Beáta és a Beatrix rövidülése | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Bella | | A - bell ; - bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése | szép | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Betti | | Az Erzsébet német , angol megfelelőjének a becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Bíbor | | Régi magyar | finom lenszövet | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bíborka | | A Régi magyar Bíbor ; Bíbora női névnek a XIX-XX . Században felújított ; kicsinyítőképzős változata | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Bodza | | Újabb keletű névalkotás . Növénynévi eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bori | | A Borbála becézője önállósult | idegen ; külfödi | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Borka | | A Borbála becézője önállósult | idegen ; külfödi | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Boróka | | A Borbála régi magyar becézője önállósult | idegen ; külfödi | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Borostyán | | újabb keletű névadás a hasonló növénynévből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Brenda | | germán eredetű angol névből származik | harc ; kard | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csillag | | régi magyar személynév felújítása | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Daniela | | A Dániel férfinév női párjának alakváltozata , így a Daniella , Daniéla is | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Darinka | | A Darina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Debóra | | Héber eredetű bibliai név | méh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ditta | | Az Edit és a Judit önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Dorisz | | A Dorottya angol becézőjeként tartják számon | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Doroti | | A Dorottya angol változatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dzsesszika | | A héber eredetű , bibliai Jiszká névből származó angol név átvétele | Isten rátekint | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Édua | | Kun eredetű | a hold fölkel | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Elena | | A Heléna olasz és spanyol változatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Elza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) német rövidüléséből származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emerencia | | Latin eredetű név | érdemekben gazdag | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Emili | | Az Emília angol változata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Erna | | Az Erneszta önállósult német becézője származik | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Ernesztina | | Az Erneszta továbbképzése ; A német Ernestine latinosítása | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Eszmeralda | | Spanyol eredetű név | smaragd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eugénia | | Az Eugén férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fatima | | Arab eredetű | ? csecsemőjét elválasztó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fatime | | A Fatima alakváltozata | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Fédra | | Görög mitológia név | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Felícia | | A Félix férfinév női párja | boldog ; szerencsés | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Frida | | A Friede - kezdetű , ill . - friede végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből | béke ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Friderika | | A német Friedrich férfinév latinosított alakjának női párja | béke ; védelem+hatlamas ; uralkodó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Galina | | Görög eredetű orosz név átvétele | nyugalmas ; csendes ; békés | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Genovéva | | Bizonytalan eredetű összetett név | bizonytalan jelentésű ; Az első névelem jelentése feltehetően : nemzetség ; a másodié : asszony | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Gerda | | Északi germán eredetű | védőkerítés | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Gertrúd | | Germán eredetű név | dárda + erő ; ( a második elem jelentése más feltevések szerint : varázslónő ; esetleg : bizalmas ; kedves ) | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Gina | | A Georgina magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gitta | | A Margita név magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Glória | | Latin eredetű név | dicsőség | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gyöngyike | | Eredetileg nem a Gyöngyi becézője , hanem a Gyöngy , ill . a Gyöngyvér névből képzett önálló név | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Györgyike | | A György férfinévből | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Hajnal | | A Hajnalka rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hanga | | Újabb keletű névadás a hanga növénynemzetség nevéből | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Hédi | | A Hedvig magyar becézője önállósult , de hasonló becéző forma előfordul pl . a németben , angolban is | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Helén | | A Heléna angol formájából , ill . magyar becézője származik | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Heléna | | Görög mitológiai eredetű név | fényes ; sugárzó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hella | | A Heléna és a Helga német becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hermina | | A Herman férfinév női párja ; ill . más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze , és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hortenzia | | A Hortensius római nemzetségnévből alkotott női név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ibolyka | | Az Ibolya becéző alakváltozata | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Ilonka | | Az Ilona magyar becézőjének önállósulása | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Imelda | | Germán eredetű | nagy harcos ; mindent neghódító | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Inez | | Az Ágnes spanyol megfelelője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ingrid | | Északi germán eredetű ; összetett név | Ingwio ( germán istenség ) + lovas ; lovaglás | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Irina | | Az Irén szláv alakváltozata | béke | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Iringó | | Újabb keletű névalkotás a hasonló virágnévből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Írisz | | Görög eredetű mitológiai | szivárvány ; nőszirom | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ivetta | | Az Ivett latinosított formája | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Izabel | | Az Izabella névnek a több nyelvben ismeretes alakváltozatából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izabell | | Az Izabella névnek a több nyelvben ismeretes alakváltozatából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izolda | | eredete bizonytalan | vas ( vagy : jég ) + rendelkezni ; uralkodni | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jana | | A János férfinév cseh , lengyel , holland Jan változatának a női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jelena | | A Heléna név szláv alakváltozata | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Jozefa | | A József férfinév latin Josephus formájának a női megfelelője | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Julietta | | A Júlia francia és olasz kicsinyítőképzős formájának a visszalatinosított , magyar kiejtésű alakja | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Jutka | | A Judit magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Karin | | A Katalin skandináv alakváltozatának átvétele | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Karina | | Olasz eredetű | csinos ; becses | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Kármen | | Spanyol eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Karola | | Károly férfinév latin alakjának női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Karolin | | A Karolina név magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Katica | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katinka | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katrin | | A Katalin német formájának a rövidüléséből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kendra | | Angol eredetű | értelmes ; jól tájékozott | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ketrin | | A Katalin angol változata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Kira | | Görög eredetű szláv ; a Kir férfinév női párja | úr ; uralkodó | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Klarissza | | A Klára latinos továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Klementina | | A latin Clemens férfinév nőiesítő továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Korina | | A Korinna alakváltozata | leány | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Korinna | | ? görög eredetű Kora név származéka | leány | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kriszta | | A Krisztina becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Larina | | Szláv eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Larissza | | Görög eredetű név | Larisza városából való | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lea | | Héber eredetű bibliai név | vadtehén ; antilop ; nőstényoroszlán | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Léda | | Görög mitológiai eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lejla | | A Leila névnek a magyar kiejtést jobban tükröző írásváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lelle | | A férfinévként használatos , régi magyar Lél személynév alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leona | | A Leó , Leon férfinevek latinos női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonóra | | Az Eleonóra önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lia | | Héber eredetű bibliai név | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Liána | | A Juliana ( magyarul : Julianna ) önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lilian | | Angol eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lilien | | A Lilian alakváltozata | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Lina | | A Karolina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Linett | | A Lina francia eredetű , kicsinyítőképzős formája | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lizett | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) francia eredetű becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lola | | Spanyol eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lolita | | A Lola spanyol becéző továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lora | | A Laura több nyelvben használatos alakváltozata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Loretta | | A Laura olasz kicsinyítőképzős alakja | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lorina | | A Lorin latinos továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lotti | | A francia Charlotte ( magyarul : Karola , Karolina ) név német és angol becézője származik | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Lúcia | | A latin eredetű Lúciusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ludmilla | | Szláv eredetű név | közkedvelt ; népszerű | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Magda | | A Magdaléna önállósult becéző rövidülése | Magdala városából való | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Magdaléna | | Héber eredetű bibliai név | Magdala városából való | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Malvin | | Germán eredetű ; összetett név | ? bíróság + barát | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Malvina | | Macpherson skót költő irodalmi névadása az Ossian dalokban | ? sima homlok | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Manuéla | | A Mánuel férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcella | | A Marcell férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Margaréta | | A Margit névnek a görög eredetihez és a későbbi latin formához legközelebb álló magyar változata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marina | | A latin Marius vagy Marinus férfinév női párja az olasz nyelvben | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marion | | A Mária francia alakváltozatából származik | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Médea | | A görög mitológiai Médeia névből származik | bölcs asszony | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melani | | A Melánia angol és francia formájából | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Melánia | | A görög eredetű Melasz névnek a női párja | fekete | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melitta | | Görög eredetű | méh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mia | | A Mária több nyelvben meglevő rövidülése | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Miléna | | Szláv eredetű | kedves ; szelíd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Milla | | A - mil - névelemet tartalmazó neveknek a szláv nyelvekbeli Mila rövidüléséből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mira | | A Míra alakváltozata | csodálatos | „nagyon ritka” → „nagyon gyakori”
Mirabella | | Latin eredetű | csodálatraméltó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Miranda | | Latin eredetű | csodálatraméltó | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mirella | | A Míra olasz becéző továbbképzése | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Miriam | | A Mirjam alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mirjam | | A Mária eredeti héber formája | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mirtill | | Francia névből származik | áfonya | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Molli | | A Mária angol eredetű becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nadin | | Az orosz Nagyezsda név becézője képzett francia névforma átvétele | remény ; reménység | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Napsugár | | Újabb keletű magyar névalkotás a hasonló közszóból | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Nárcisz | | Eredetileg a Narcisszusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Natasa | | A Natália orosz becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Niké | | Görög mitológiai eredetű név | győzelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nikol | | A görög Nikolaosz ( magyarul : Miklós ) férfinév francia eredetű női változata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nina | | A legtöbb nyelvben az Anna névnek , ill . származékainak az önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Ninetta | | A Nina olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Norina | | A Nóra olasz eredetű becéző továbbképzése | Isten az én világosságom | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Odett | | A germán Od -, Ot - névelemet tartalmazó nevek ( Oda , Otília ) francia kicsinyítőképzős származéka | birtok ; vagyon | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Olivia | | Az Olívia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Olívia | | Az Oliva név származéka | olajfa | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Otília | | Germán eredetű | birtok ; vagyon | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Pálma | | Magyarországon újabb keletű névadás a pálmafa , ill . a dísznövény latin eredetű nevéből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Panka | | Az Anna magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Panni | | Az Anna magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Paula | | A latin Paulus ( magyarul : Pál ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Paulina | | A Paula több nyelvben ismeretes továbbképzése | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Petronella | | A Petrónia kicsinyítőképzős , az alapnévnél ismertebb származéka | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Polett | | A Paula francia kicsinyítőképzős származékából való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ráhel | | Héber eredetű bibliai név | bárány ; anyajuh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Roberta | | A Róbert férfinév latinos női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rozi | | A Rozália ; ill . a Róza magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rozina | | A Róza olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rubina | | A drágakő nevéből képzett , több idegen nyelvben is használatos | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Stefánia | | Az István férfinévnek a latin Stephanus alakjából képzett női név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Stella | | A latin Stella névnek a németben és a magyarban s-sel ejtett változata | csillag | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Szabrina | | angol eredetű ; a Severn folyó nimfájának nevéből szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szamanta | | Amerikai név | hallgató ; engedelmes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Száva | | Jules Verne ( a magyar fordításokból ismert nevén : Verne Gyula ) francia író Sándor Mátyás c . regényének nőalakja nyomán a magyarban női névként használatos | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szelina | | A Celina névnek az angol és francia kiejtéshez közelebb álló alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szeréna | | A Szerénusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Szidónia | | latin eredetű | Szidón föníciai városból való | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szintia | | A Cintia angolos ejtésváltozata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Szofi | | A Szófia ; Zsófia név francia formájából | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Szófia | | Görög eredetű | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Szvetlana | | orosz eredetű Szvetlána alakváltozata | ragyogó ; fényes ; világos | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Tatjána | | Orosz név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tekla | | Görög eredetű | Isten dicsősége | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tifani | | A Teofánia angol eredetű rövidülése | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Tilda | | A Klotild és a Matild becéző rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Titanilla | | A Titánia latin kicsinyítőképzős formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Verona | | A Veronika magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Villő | | Újabb keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának a címe nyomán | ? | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Virgínia | | Latin eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Xénia | | Görög eredetű név | vendégszerető | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zara | | Arab eredetű | sugárzó ; ragyogó | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zille | | Ismeretlen eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zora | | Zóra alakváltozata | hajnal | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zóra | | Szláv eredetű | hajnal | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zorka | | A Zóra önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zsaklin | | A francia Jacqueline névből származik ; Ez a Jacques ( magyarul : Jakab ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zsanna | | A Zsuzsanna becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zselyke | | Újabb keletű erdélyi magyar névalkotás , talán a hasonló , szláv eredetű víz - vagy helységnevekből | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Zsófi | | A Zsófia újabban önálló névként is használatos becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zsóka | | Az Erzsébet és a Zsófia önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsüliett | | A Júlia francia eredetű , kicsinyítőképzős megfelelője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”