jelentés: város (5 db)
Dalton | | óangol eredetű | város a völgyben | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Denton | | Angol eredetű helynévből . | völgyes város | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Valton | | Óangol helynévi eredetű név | fallal körülvett város | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Tirca | | Tirza alakváltozata | báj ; kedvesség ; elfogadás ; beleegyezés ; tájékozódási pont ( egy város nevéből ) | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Tirza | | Héber eredetű bibliai név | báj ; kedvesség ; elfogadás ; beleegyezés ; tájékozódási pont ( egy város nevéből ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”