Józsua
eredet: A bibliai , héber eredetű Jehosua névből származik
formalizálva: héber ( bibliai ) : Jehosua [ > ] ~
jelentés: Jahve az üdvösség ; Jahve üdvözít
névnap: 06-22 09-01
rokon nevek: Józsué
szótagszám: 3hangrend: mélymagánhangzók: ó-u-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =