gyakoriság: újsz-2012 „elég_ritka” (201 db)
Ábrahám | | Héber eredetű név | a sokaság atyja ( Biblia ) | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Ágnes | | Görög eredetű név | szűzies ; tiszta ; szemérmes | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Ágoston | | A latin Augustus név kicsinyítőképzős származéka | magasztos ; fennkölt | „elég ritka” → „elég ritka”
Aisa | | arab eredetű | eleven ; élő | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Albert | | A germán Adalbert név rövidülése | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Alina | | Az Adelina angol eredetű rövidülése és az Albina , Akilina orosz becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Aliz | | Francia eredetű | passzátszél | „elég ritka” → „elég ritka”
Aliz | | Francia eredetű | passzátszél | „elég ritka” → „elég ritka”
Alma | | Az Amal - kezdetű , germán eredetű nevek ( Amalberga , Amalgund ) önállósult német becézője származik | kegyes ; tápláló | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Álmos | | Török eredetű régi magyar név | megvett ; megvásárolt | „elég ritka” → „elég ritka”
Ambrus | | A görög Ambrosziosz név rövidüléséből | halhatatlan | „elég ritka” → „elég ritka”
Amina | | Arab eredetű | hűséges | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Anasztázia | | Az Anasztáz férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Andor | | Az András régi magyar formájának ; az Andorjásnak a rövidülése | férfiak legyőzője | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Andrea | | Az Andreas ( magyarul : András ) férfinévnek több nyelvben ( német , angol , holland , cseh stb .) használatos női párja | | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Anett | | Az Anna önállósult francia becézője származik | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Angéla | | A görög eredetű latin Angelus férfinév női párja | angyal ; Isten követe | „elég ritka” → „elég ritka”
Angelika | | Latin eredetű név | angyali ; angyalhoz hasonló | „elég ritka” → „elég ritka”
Anikó | | Az Anna erdélyi magyar becézője származik | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Anita | | Az Anna spanyol becézője származik | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Annabella | | Az Anna és a Bella összekapcsolása | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Annamária | | Az Anna és a Mária összekapcsolása | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Antal | | Latin eredetű név | ismeretlen | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Armand | | A Herman francia megfelelője | ( had)sereg + férfi | „elég ritka” → „elég ritka”
Armandó | | Herman francia és spanyol alakváltozata | ( had)sereg + férfi | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Arnold | | Germán eredetű név | sas + uralkodó ; tevékeny | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Árpád | | Régi magyar név | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Artúr | | Valószínűleg egy kelta eredetű angol névből szárm . | ? medve | „elég ritka” → „elég ritka”
Aurél | | Latin eredetű név | aranyos | „elég ritka” → „elég ritka”
Bánk | | Régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bátor | | Török eredetű régi magyar személynév | hős | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Beatrix | | Latin eredetű | boldogító ; boldogságot hozó | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Béla | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | belső rész ( pl . szív ) ; előkelő | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Belián | | Szláv eredetű régi magyar személynév | fehér | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bella | | A - bell ; - bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése | szép | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bende | | A Benedek becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bercel | | Bizonytalan eredetű régi magyar név | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Bernát | | A germán Bernhard név magyar formája | medve + erős | „elég ritka” → „elég ritka”
Bertold | | Germán eredetű név | fényes ; híres + uralkodó ; tevékeny | „elég ritka” → „elég ritka”
Bettina | | A Betta név olasz eredetű továbbképzése | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Bori | | A Borbála becézője önállósult | idegen ; külfödi | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Borisz | | Szláv ( orosz , bolgár ) eredetű név | harcos | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Borka | | A Borbála becézője önállósult | idegen ; külfödi | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Brájen | | Angol és ír eredetű | erő | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Brigitta | | kelta ( ír ) eredetű | magasztos | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Brúnó | | Germán eredetű német névből származik | barna | „elég ritka” → „elég ritka”
Bulcsú | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „elég ritka” → „elég ritka”
Csilla | | írói névalkotás a csillag szóból | a gyékény és nád gyenge hajtása ; gyéren növő sás | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Denisz | | Dénes angol alakváltozata | Dionüszosznak ajánlott | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Dominika | | Latin eredetű név | | „elég ritka” → „elég ritka”
Dusán | | Délszláv eredetű | lélek | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Dzsesszika | | A héber eredetű , bibliai Jiszká névből származó angol név átvétele | Isten rátekint | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Edina | | Germán eredetű név | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Edvárd | | Germán ( angolszász ) eredetű név | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „elég ritka” → „elég ritka”
Eliza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) névnek a több nyelvben ismeretes rövidülése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Előd | | Régi magyar személynév | elsőszülött ; ős | „elég ritka” → „elég ritka”
Emil | | Latin eredetű név | versengő ; igyekvő | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Emili | | Az Emília angol változata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Endre | | Az András név alakváltozata | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Erika | | Az Erik férfinév női párja | | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Ernő | | magyar nyelvújítási alkotás - ő kicsinyítő képzővel az Erneszt névből | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Ervin | | Germán eredetű név | had(sereg ) + barát ; becsület ; örökség ; vadkan | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Erzsébet | | Héber eredetű bibliai név | Isten az én esküm ; Isten megesküdött ; Isten a teljesség , a tökéletesség | „első tízben” → „elég ritka”
Éva | | Bibliai név ; A teremtés első asszonyának neve | jelentése ismeretlen ; népies magyarázat szerint : élő ; életet adó ; minden élők anyja | „első tízben” → „elég ritka”
Evelin | | Az Éva angol és francia eredetű továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Félix | | Latin eredetű | boldog ; szerencsés | „elég ritka” → „elég ritka”
Franciska | | A latin Franciscus férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Fülöp | | A görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata | lókedvelő | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Gábriel | | A Gábor névnek az eredeti formához közelebb álló alakváltozata | Isten embere ; vagy Isten erősnek bizonyult | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Gabriella | | A Gábriel ( magyarul : Gábor ) férfinév latinos nőiesítése | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Georgina | | A Georgius ( magyarul : György ) férfinév latin nőnemű alakjának a továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Gerda | | Északi germán eredetű | védőkerítés | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Géza | | Régi magyar személynév | herceg(ecske ) | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Hajnalka | | XIX . századi névalkotás a hajnal közszóból | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Hédi | | A Hedvig magyar becézője önállósult , de hasonló becéző forma előfordul pl . a németben , angolban is | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Henrietta | | A Henriett latinos továbbképzése | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Henrik | | Germán eredetű név | ház ( vagy bekerített hely ) + hatalmas ; uralkodó | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Ignác | | A latin Ignatius név rövidülése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Illés | | Az Éliás név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Ilona | | A Heléna régi ; megmagyarosodott formája | | „első tízben” → „elég ritka”
Ivett | | Az Ivonn ; az Ivó férfinév francia női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Jácint | | Görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából való | | „elég ritka” → „elég ritka”
Jakab | | Bibliai név ; A Jákob görög változatának a magyar megfelelője | | „elég ritka” → „elég ritka”
Jenő | | Honfoglalás kori törzsnévből vált keresztnévvé | bizalmas ; tanácsadó ; miniszter | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Joel | | Héber eredetű bibliai név | Jahve az Isten | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Jonatán | | Héber eredetű bibliai név | Jahve adta | „elég ritka” → „elég ritka”
Judit | | Héber eredetű bibliai név | júdeai ; zsidó | „első tízben” → „elég ritka”
Julianna | | A Juliánusz férfinév latin eredetijének a női párja | | „első tízben” → „elég ritka”
Kálmán | | Régi magyar | maradék ; életben maradt | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Karina | | Olasz eredetű | csinos ; becses | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Karolina | | A Karola továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Ketrin | | A Katalin angol változata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Keve | | Régi magyar | kövecske | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Kíra | | A Kira alakváltozata | úr ; uralkodó | „elég ritka” → „elég ritka”
Klára | | latin eredetű | világos ; ragyogó ; híres | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Klaudia | | A Klaudiusz férfinév női párja | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Konrád | | Germán eredetű | merész + tanács ( adó ) | „elég ritka” → „elég ritka”
Korina | | A Korinna alakváltozata | leány | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Larissza | | Görög eredetű név | Larisza városából való | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lázár | | A héber Eleazár név görög rövidüléséből , ill . ennek a latin Lazarus formájából származik | Isten segített | „elég ritka” → „elég ritka”
Lea | | Héber eredetű bibliai név | vadtehén ; antilop ; nőstényoroszlán | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lehel | | A régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lénárd | | A Leonárd név régi magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lenke | | XIX . századi magyar névalkotás a német Lenchen , ill . a német és szláv eredetű Lenka névből | | „elég ritka” → „elég ritka”
Leó | | A görög Leon név latin alakváltozatából való | oroszlán | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Leonárdó | | A Leonárd olasz alakváltozata | oroszlán + erős ; merész | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Linda | | A - lind , - linde , - linda végű , összetett , germán eredetű neveknek az önállósult becézője ( Adelinda , Belinda , Ermelinda , Relinda ) | hársfából készült pajzs | „elég ritka” → „elég ritka”
Linett | | A Lina francia eredetű , kicsinyítőképzős formája | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lionel | | A Leon név Lion alakváltozatának a francia kicsinyítőképzős formája | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lívia | | A Líviusz férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lora | | A Laura több nyelvben használatos alakváltozata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lorenzó | | Laurentius ( magyarul : Lőrinc ) olasz alakváltozata | ( a Róma melletti ) Laurentum városából való ; babérkoszorúval ékesített | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Loretta | | A Laura olasz kicsinyítőképzős alakja | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lőrinc | | A latin Laurentius névből származik | ( a Róma melletti ) Laurentum városából való ; babérkoszorúval ékesített | „elég ritka” → „elég ritka”
Lujza | | Francia eredetű név | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lukács | | A latin Lucas névből származik | Lucania tartományból való | „elég ritka” → „elég ritka”
Magor | | Régi magyar | magocska ; szemecske ; gabonaszem | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mária | | Héber eredetű bibliai név | ismeretlen | „első tízben” → „elég ritka”
Márió | | A Máriusz név olasz megfelelője | | „elég ritka” → „elég ritka”
Márkó | | A Márkus olasz megfelelőjéből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „elég ritka” → „elég ritka”
Maxim | | A latin Maximus családnévből | a legnagyobb | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Maximilián | | A latin Maximilianus név rövidülése | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Medárd | | A germán Machthard névnek a latin Medardus formájából | hatalom + erős ; merész | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Melani | | A Melánia angol és francia formájából | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Melinda | | ismeretlen eredetű | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Mercédesz | | spanyol eredetű | | „elég ritka” → „elég ritka”
Merse | | Régi magyar | béke + dicsőség | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mia | | A Mária több nyelvben meglevő rövidülése | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Miksa | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Milos | | A Mil - kezdetű szláv nevek önállósult becézőjéből | kedves | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Míra | | Latin eredetű | csodálatos | „elég ritka” → „elég ritka”
Miranda | | Latin eredetű | csodálatraméltó | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mirjam | | A Mária eredeti héber formája | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mirkó | | Szláv eredetű | béke + dicsőség | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Miron | | Görög eredetű | tömjén | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mónika | | Vitatott eredetű | istennő | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Mór | | A Móric név XIX . Századi rövidítése | mór ; szerecsen | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Mózes | | Bibliai név | ? | „elég ritka” → „elég ritka”
Napsugár | | Újabb keletű magyar névalkotás a hasonló közszóból | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Nátán | | Bibliai név , a héber Netanja rövidülése | Isten ajándéka | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Natasa | | A Natália orosz becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Nelli | | Magyarországon a Kornélia becézőjeként tartják számon | | „elég ritka” → „elég ritka”
Nikoletta | | A Nikolett továbbképzése , ill . a név olasz formája | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Nina | | A legtöbb nyelvben az Anna névnek , ill . származékainak az önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Noé | | Bibliai név | nyugalom ; vigasztalás ; hosszú élet(ű ) | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Odett | | A germán Od -, Ot - névelemet tartalmazó nevek ( Oda , Otília ) francia kicsinyítőképzős származéka | birtok ; vagyon | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Oszkár | | A régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered | isten(ség ) + dárda | „elég ritka” → „elég ritka”
Ottó | | A német Otto névből származik | birtok ; vagyon | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Örs | | Régi magyar | férfi | „elég ritka” → „elég ritka”
Pál | | A latin Paulus névből származik | kicsi | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Panka | | Az Anna magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Panni | | Az Anna magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Rafael | | Héber eredetű bibliai név | Isten meggyógyított | „elég ritka” → „elég ritka”
Rajmond | | A Rajmund angol , francia alakváltozatából szárm . | | „elég ritka” → „elég ritka”
Rajmund | | Germán eredetű német névből | ( isteni ) tanács ; döntés + védelem | „elég ritka” → „elég ritka”
Raul | | A francia Raoul névből szárm . | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Regő | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Renáta | | A Renátusz férfinév női párja | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Renátó | | A Renátusz olasz formájából származik | | „elég ritka” → „elég ritka”
Rita | | A Margit név olasz Margherita alakjának az önállósult becézője | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Robertó | | Róbert olasz alakváltozata | dicsőség ; hírnév + fényes ; híres | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Rómeó | | A latin Romaeus név olasz formája | római ; Római Birodalomból származó | „elég ritka” → „elég ritka”
Ronaldó | | Ronald név spanyol és portugál alakváltozata | isteni tanács , döntés + uralkodó , | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Roxána | | Perzsa eredetű görög név latinos formája | világos ; ragyogó | „elég ritka” → „elég ritka”
Ruben | | Héber ; arab eredetű név | Nézzétek , egy fiú ! ; helyreállítani ; meghalt gyermeket pótolni | „elég ritka” → „elég ritka”
Rubina | | A drágakő nevéből képzett , több idegen nyelvben is használatos | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Rudolf | | Germán eredetű német névből | dicsőség ; hírnév + farkas | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Samu | | A Sámuel név magyar rövidülése | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Sámuel | | Héber eredetű bibliai név | Isten meghallgatott | „elég ritka” → „elég ritka”
Sanel | | Francia eredetű Chanel névből | cső ; pipa | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Sarolta | | A Sarolt alakváltozata | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Sebestyén | | A latin Sebastianus név rövidülésének a megmagyarosodott alakja | Szebaszte ( latinosan Sebastia ) városából való | „elég ritka” → „elég ritka”
Stella | | A latin Stella névnek a németben és a magyarban s-sel ejtett változata | csillag | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Szabina | | A Szabin férfinév női párja | szabin | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Szilveszter | | Latin eredetű | erdei ; erdőben élő ( férfi ) | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Szilvia | | A Szilviusz férfinév női párja | erdei ( ) | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Szimonetta | | A Szimóna olasz kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „elég ritka”
Szintia | | A Cintia angolos ejtésváltozata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Szofi | | A Szófia ; Zsófia név francia formájából | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Szofia | | görög eredetű , a Szófia alakváltozata | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Trisztán | | Egy középkori francia lovagregény hősének a nevéből való | a kelta eredetű Drystan jelentése : zűrzavar ; lárma | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Tünde | | Vörösmarty Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Vajk | | Régi magyar | zsiradék ; gazdag ; | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Valentin | | A Bálint névnek a latin eredetihez közelebb álló formája | erős ; egészséges | „elég ritka” → „elég ritka”
Valentina | | A Valentin ; Bálint férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Vencel | | a szláv Venceslav névből szárm . | koszorú + dicsőség | „elég ritka” → „elég ritka”
Vendel | | A német Wendelin név rövidülése | ? vandál | „elég ritka” → „elég ritka”
Villő | | Újabb keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának a címe nyomán | ? | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Viola | | A latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé | | „elég ritka” → „elég ritka”
Violetta | | A Viola olasz kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „elég ritka”
Zara | | Arab eredetű | sugárzó ; ragyogó | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zénó | | A görög Zénón név latin alakváltozatából | Zeusztól származó | „elég ritka” → „elég ritka”
Zente | | Régi magyar | jámbor ; vallásos | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zoárd | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zora | | Zóra alakváltozata | hajnal | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zorka | | A Zóra önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zsaklin | | A francia Jacqueline névből származik ; Ez a Jacques ( magyarul : Jakab ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zsanett | | A Johanna francia , kicsinyítőképzős megfelelőjéből való | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Zsigmond | | A germán eredetű német Siegmund , Sigismund névből származik | győzelem + védelem | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Zsófi | | A Zsófia újabban önálló névként is használatos becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zsuzsanna | | Héber eredetű bibliai név | liliom | „első tízben” → „elég ritka”