gyakoriság: újsz-2012 0,1/ezerfő (276 db)
Ábrahám | | Héber eredetű név | a sokaság atyja ( Biblia ) | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Ábris | | Az Ábrahám név magyar kicsinyítőképzős alakjából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Achilles | | Az Achillesz név régi magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ádin | | -- | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Adorján | | Adrián régi magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Adriánó | | Adrián olasz alakváltozata | Hadria városából való ( férfi ) | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Alfréd | | Germán eredetű név | tündér + tanács | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Amir | | Héber és arab eredetű | vezető ; uralkodó ; fa teteje ; gabona kéve | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
André | | Az Andreas francia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Andrej | | Az András szláv alakváltozata | férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Andzseló | | Angelusz olasz alakváltozata . | Isten követe ; angyal | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Anton | | Az Antal név német , svéd , dán , orosz megfelelője | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Antónió | | Anton spanyol és olasz alakváltozata . | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Atilla | | Az Attila névnek a kiejtést tükröző írásváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Axel | | Az Absolon név dán és svéd rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Benedikt | | Benediktusz rövidült alakváltozata | áldott | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Berzsián | | Irodalmi névalkotás . Lázár Ervin meséjében | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bese | | Török eredetű régi magyar név | kánya ( vagy karvaly ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bogdán | | Szláv eredetű név | Isten + ajándék | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bonifác | | A latin Bonifatius névből származik | sorsot ígérő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Borsa | | A Bors régi magyar személynév származéka | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Buda | | Régi magyar személynév | lenni + béke | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Damján | | A görög eredetű latin Damianus név származéka | szelidítő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dante | | Olasz eredetű | álhatatos | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dáriusz | | Latin eredetű | birtokos ; birtokmegörző ; átvitt értelemben : hatalmas | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dezső | | A latin Desiderius névből | óhajtott ; kívánt ( gyermek ) | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Dilen | | Dilon alakváltozata | oroszlánhoz hasonlatos ; hűséges férfi | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Domán | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Domokos | | A Domonkos önállósult alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Domos | | A Domokos , Domonkos régi magyar becéző rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Döme | | A Dömötör név régi magyar becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dzsasztin | | Dasztin angolos formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsínó | | Olasz eredetű . A - gino végződésű férfinevek rövidült alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsúlió | | Júliusz név olasz alakváltozata | jelentése bizonytalan , talán : Jupiter istennek szentelt ; ragyogó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ében | | Héber eredetű angol név | segítség kősziklája | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Edmond | | Az Edmund név alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eduárd | | Az angol Edward ( Edvárd ) névnek a német alakváltozatából való | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eduárdó | | Az Eduárd olasz alakváltozata | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Edvin | | Germán ( angolszász ) eredetű angol névből származik | birtok ; vagyon + barát | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Efraim | | Héber eredetű bibliai név | termékenység ; kettős termés | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Elek | | Vitatott eredetű név | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elemér | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | nagy + béke ; nemes + híres | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Emánuel | | A héber eredetű bibliai Immánuél névből származik | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emilián | | Latin eredetű név | az Aemilius nemzetséghez tartozó férfi | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Enrikó | | Henrik olasz változata | ház ( vagy bekerített hely ) + hatalmas ; uralkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Fábián | | A latin Fabianus névből származik | A Fabius nemzetséghez tartozó férfi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Farkas | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ferdinánd | | Germán eredetű | béke ; védelem + merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fernandó | | Ferdinánd spanyol alakváltozata | béke ; védelem + merész | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gáspár | | Bizonytalan eredetű név | kincset megőrző ; kincstárnok | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Gorán | | A György szerb , horvát és bolgár alakváltozata | földműves ; gazdálkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gordon | | Skót családnévből származó angol név | nagy domb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gusztáv | | Északi germán ( skandináv ) eredetű név | harc + támasz | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Győző | | A XIX . századi nyelvújító névalkotás | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Hugó | | A Hug - kezdetű , germán eredetű nevek rövidülése | értelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ibrahim | | Ábrahám név arab alakváltozata | a sokaság atyja ( Biblia ) | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Igor | | A germán Ingwar név orosz változata | Ingo ( Ingwio ) isten + védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izmael | | Héber eredetű bibliai név | Isten hall | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Jónás | | Héber eredetű bibliai név | galamb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jordán | | Palesztina folyójának a héber eredetű nevéből terjedt el Európában a keresztes háborúk után | a folyónév jelentése : alázuhog | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Junior | | Angol eredetű név | fiatal ; ifjú | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jusztin | | A latin Justinus név rövidülése , ez pedig a Justus ( magyarul : Jusztusz ) továbbképzett alakja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kadosa | | A Kadicsa alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Keán | | Kelta ( közelebbről gael ) eredetű ír mitológiai név | régi ; ősi | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kenéz | | Régi magyar | vezér ; fővezér ; herceg ; elöljáró | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kilián | | Kelta eredetű | ? remete ; ? szerzetes ; ? cellában lakó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Konor | | Kelta eredetű ír név | kutyabarát ; farkasbarát | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Konstantin | | A latin Constantinus rövidülése | állhatatos ; szilárd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Korvin | | A latin Corvinus név rövidülése | holló | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Leon | | A Leo - kezdetű nevek becéző formája a görögben | oroszlán | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonárd | | A germán eredetű Leonhard névből származik | oroszlán + erős ; merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonidász | | Görög eredetű név | oroszlán fia ; ill . Leon fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Líviusz | | Latin nemzetségnévből származik | ólomszürke ; kékes ; irigy ; rosszakaratú | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Loránd | | A Lóránt régebbi magyar alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lóránd | | Loránd alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Manuel | | Manuel név alakváltozata | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcel | | Marcell alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcselló | | A Marcell olasz alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Máriusz | | A latin Marius nemzetségnévből | ? férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Márkusz | | A latin Marcus névből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Medox | | Angol név wellsi eredetű Maddox családnévből | kellemes ; kedves | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Menyhért | | A germán eredetű Meinhart névből szárm . | erő + erős ; merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Mike | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Misa | | Mihály szláv rövidült alakja | ki olyan , mint az Isten ? | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Mohamed | | Arab eredetű név | dicséretere méltó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Móric | | A latin Mauritius névből szárm . | mór ; szerecsen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nataniel | | A Nátánael név angol alakváltozatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Norman | | Germán eredetű angol és német névből származik | észak + férfi | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Pongrác | | A görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik | mindenható erő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ramón | | A Rajmund spanyol megfelelőjének átvitele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
René | | A Renátusz francia formájából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Robin | | A Róbert angol becézőjéből önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Rodrigó | | A Roderik spanyol formájából szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Salamon | | Héber eredetű bibliai név | békés ; szelíd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Sólyom | | A hasonló madárnévből származó régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Stefán | | István szláv alakváltozata | koszorú | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szantiágó | | Spanyol eredetű | Szent Jakab | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Teó | | A Teo -, a németben Theo - kezdetű nevek önállósult rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Teodor | | Görög eredetű név | Isten ajándéka | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Titusz | | Ókori római férfinév | jelentése bizonytalan : vadgalamb ; tiszteletreméltó ; tisztelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tivadar | | A Teodor név magyar formája | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Valentínó | | Valentin olasz alakváltozata | erős ; egészséges | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Valter | | Germán eredetű | uralkodó ; tevékeny + nép ( sereg ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vazul | | A Bazil név régi magyar Wazul formájának a téves olvasatából keletkezett | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Vid | | régi magyar | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vincent | | A latin Vincentius alakváltozata | győztes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Vitéz | | Késő középkori magyar | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zádor | | Régi magyar | erőszakos ; heves | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zaránd | | Régi magyar | morgó ; zsörtölődő | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zolta | | A Zoltán Árpád-kori alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zorán | | Délszláv eredetű | hajnal + dicsőség | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Afrodité | | Görög eredetű , mitológiai név ; A szépség és a szerelem istennőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aida | | Verdi hasonló című operája főszereplőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ajna | | Az Aina magyar formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Aletta | | Az Adelheid fríz és németalföldi formájának átvétele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alicia | | A francia és angol Alice ( magyarul : Aliz ) latinosított formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Alícia | | Az Alicia alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Alisa | | Az Alice holland alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Amália | | Az Amal - kezdetű germán női nevek önállósult , német becéző rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Amarilla | | Az Amarillisz alakváltozata | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Amélia | | Az Amália angol változatából származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Angelina | | Az Angéla önállósult olasz becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Annabell | | Az Annabella alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Apollónia | | A görög eredetű latin Apollonius férfinév női párja | Apollónak szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aranka | | Magyar név ; Az arany szó kicsinyítőképzős származéka | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Ariella | | Az Ariel férfinév női párja | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Árven | | angol eredetű | múzsa | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Auróra | | Latin eredetű név | hajnalpír ; hajnal | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Babett | | A Barbara , Berta , Elisabeth nevek francia becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Barka | | Újabb keletű névadás a barka közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bejke | | Magyar eredetű név ? | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bíbor | | Régi magyar | finom lenszövet | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Brenda | | germán eredetű angol névből származik | harc ; kard | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csende | | újabb magyar névalkotás a csend szóból - e kicsinyítőképzővel | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Csepke | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csinszka | | Ady Endre játékos névalkotása | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Darinka | | A Darina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Délia | | Görög mitológiai név | Délosz szigetéről való | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dézi | | Angol eredetű név | margaréta ; százszorszép | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dia | | Diána rövidült alakváltozata | a név eredeti jelentése bizonytalan , talán a latin dies ( nap , nappal ) szóval függ össze , s ekkor ragyogásnak értelmezhető | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dina | | Héber eredetű bibliai név | per ; jogi vita ; ( esetleg : ítélet ; vagy : bírónő ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Donatella | | A Donáta olasz kicsinyítőképzős származékának átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Doroti | | A Dorottya angol változatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dzsamila | | Arab eredetű | szép | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dzsamilla | | A Dzsamila névnek a magyarban kialakult változata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dzsenna | | A Dzsenifer és a Johanna angol megfelelőinek a becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Éda | | Összetett germán nevek első tagjának a rövidülése | nemes ; birtok ; vagyon | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Elina | | A Heléna olasz alakváltozatának átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Eliz | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) név francia rövidüléséből származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ella | | Az - ella végű magyar női nevek ( pl . Gabriella , Petronella ) önállósult becézője , illetve számos név önállósult német rövidülése ( Eleonora , Elisabeth , Elfriede , Erla , Helene stb .) | minden(ség ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elvira | | Vitás eredetű név | mindent megőrző | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) német rövidüléséből származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emőke | | Régi magyar név XIX . századi felújítása - ke kicsinyítőképzővel | szopó ; csecsemő | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Enéh | | Régi magyar név | ( fiatal ) tehén | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Eszmeralda | | Spanyol eredetű név | smaragd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Etelka | | Dugonics András névalkotása az Etelka című regényében ( 1788 ), az Etele férfinévből | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Eugénia | | Az Eugén férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fatima | | Arab eredetű | ? csecsemőjét elválasztó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Felícia | | A Félix férfinév női párja | boldog ; szerencsés | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fernanda | | A Ferdinánd férfinév spanyol és olasz alakváltozatának a női párja | béke ; védelem+merész | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Florencia | | A latin Florentius férfinév női párja | virágzó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Frida | | A Friede - kezdetű , ill . - friede végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből | béke ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Friderika | | A német Friedrich férfinév latinosított alakjának női párja | béke ; védelem+hatlamas ; uralkodó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gitta | | A Margita név magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gizella | | A bizonytalan eredetű német Gisela névből származik | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Gyöngyi | | A Gyöngy névből az - i képzővel alkotott újabb kori név | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Gyöngyvér | | Arany János névalkotása a régi magyar Gyöngy névből | gyöngytestvér | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Hajna | | Vörösmarty Mihály névalkotása ( Zalán futása ) a hajnal szóból | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hajnal | | A Hajnalka rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hanka | | A Hanna szláv ( cseh , lengyel ) becézője származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hanni | | A Hanna önállósult becézője | kegyelem ; könyörület | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Heidi | | Az Adelheid német rövidülésének átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hella | | A Heléna és a Helga német becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Henriett | | A Henrik férfinév francia , kicsinyítőképzős női formájából származik | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Hermina | | A Herman férfinév női párja ; ill . más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze , és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ida | | Germán eredetű | tevékeny ; serény | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Illangó | | Újabb keletű névalkotás a pillangó közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ingrid | | Északi germán eredetű ; összetett név | Ingwio ( germán istenség ) + lovas ; lovaglás | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Irén | | Görög eredetű | béke | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Jáde | | Spanyol eredetű | jáde féldrágakő | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Jolán | | Írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jólánka , Etelkának leánya című regényében ( 1803 ) | leány | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Jusztina | | A Jusztin férfinév női párja | igazságos ; igaz | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Karola | | Károly férfinév latin alakjának női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katinka | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katrin | | A Katalin német formájának a rövidüléséből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kerubina | | Héber eredetű bibliai név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kimberli | | Angol eredetű | a király rétjéről való | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Klementina | | A latin Clemens férfinév nőiesítő továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Korinna | | ? görög eredetű Kora név származéka | leány | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lana | | Angol és orosz - lana végű nevek becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Léla | | Ófrancia eredetű | lojális ; hűséges | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Leonetta | | A Leona olasz kicsinyítőképzős formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Leonóra | | Az Eleonóra önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lilian | | Angol eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lilianna | | A Liliána újabb keletű magyar alakváltozata ; talán a Julianna , Zsuzsanna hatására jött létre | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Liliom | | A latin lilium szóból származó virágnév az Árpád-korban már használatos volt női névként | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lizbett | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) név alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Lizett | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) francia eredetű becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lorena | | A Loréna alakváltozata | lotaringiai | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Loréna | | Olasz eredetű név | lotaringiai | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lúcia | | A latin eredetű Lúciusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Málna | | újabb keletű névadás a hasonló gyümölcsnévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Manka | | A Manuela önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Manna | | Bizonytalan eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mara | | A Mária becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Margaréta | | A Margit névnek a görög eredetihez és a későbbi latin formához legközelebb álló magyar változata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Margit | | A görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja | gyöngy | „első tízben” → „nagyon ritka”
Mariann | | Származhat a Mária névnek az eredetihez közelebbi görög Mariam vagy a középkori angol és francia Marion változatából | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Marianna | | A latin Marianus férfinév női alakjából ; a Mariana névből származhat | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Marietta | | A Mária olasz kicsinyítőképzős formája | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Marina | | A latin Marius vagy Marinus férfinév női párja az olasz nyelvben | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Matilda | | A Matild névnek a több nyelvben használatos alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Médea | | A görög mitológiai Médeia névből származik | bölcs asszony | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melina | | görög eredetű | ? | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mila | | Cseh eredetű . Ludmila , Milena , Emilia stb . becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Minna | | A Hermina és a Vilhelmina névnek a germán nyelvekben használatos rövidüléséből | szerelem | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Miriam | | A Mirjam alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mirtill | | Francia névből származik | áfonya | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nádja | | Az orosz Nagyezsda becézője önállósult | remény ; reménység | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Naomi | | A Naómi alakváltozata | gyönyörűségem | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Nárcisz | | Eredetileg a Narcisszusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Natali | | A Natália név angol , francia alakváltozatából származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Netti | | A Netta alakváltozata , ill . becéző továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Niké | | Görög mitológiai eredetű név | győzelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Níla | | Nilo férfinév női=párja | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ninett | | Francia eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ninetta | | A Nina olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Noa | | Bibliai név | mozgás ; mozgékony | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Olga | | A Helga orosz alakváltozatának átvétele | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Olivia | | Az Olívia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Pamela | | Paméla alakváltozata | csupa méz | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Paula | | A latin Paulus ( magyarul : Pál ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Polett | | A Paula francia kicsinyítőképzős származékából való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Polli | | Az angolban a Mária megfelelőjének a becézője ( a Molli alakváltozata ) | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ráhel | | Héber eredetű bibliai név | bárány ; anyajuh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ramira | | Spanyol eredetű | értelemes ; belátó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Rege | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Roberta | | A Róbert férfinév latinos női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Romina | | Elsősorban angol nyelvterületen használatos | római ( ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Rozina | | A Róza olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Sári | | A Sára magyar becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Seila | | A Sejla írásváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Senon | | Gael eredetű név . | öreg ; ősi ; azonos nevű folyó neve | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szabrina | | angol eredetű ; a Severn folyó nimfájának nevéből szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szaffi | | A Szófia önállósult becézője | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szamanta | | Amerikai név | hallgató ; engedelmes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szelina | | A Celina névnek az angol és francia kiejtéshez közelebb álló alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szidónia | | latin eredetű | Szidón föníciai városból való | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szíra | | -- | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Sztella | | Latin eredetű | csillag | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szvetlána | | Orosz eredetű | ragyogó ; fényes ; világos | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tara | | Ír eredetű helynévből | hegy | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tatjána | | Orosz név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tekla | | Görög eredetű | Isten dicsősége | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teréz | | A Terézia rövidülése | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Terézia | | Görög eredetű | ( e helyről ) származó ; arató ; szüretelő ; vadásznő | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Tiara | | Latin eredetű | díszköves fejdísz | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tilda | | A Klotild és a Matild becéző rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Valéria | | A latin Valerius férfinév női párja | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Véda | | Szanszkrit ( óind ) eredetű | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vera | | A magyarban mindenekelőtt a Veronika önállósult becézője | hit | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vica | | Az Éva magyar becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vilma | | Német eredetű név ; A Vilhelma rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Xénia | | Görög eredetű név | vendégszerető | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zafira | | Arab eredetű | sikeres | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zamira | | Albán és héber eredetű | hangú | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zea | | Latin eredetű | gabona | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zelina | | Tisztázatlan eredetű | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zelma | | Az Anzelma és a Szalóme német megfelelőinek a becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zengő | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zília | | Olasz eredetű név | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zina | | A németben a Rozina megfelelőjének ; az oroszban a Zinaida névnek a becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zoja | | Zója alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zolna | | XIX . Századi magyar névalkotás | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zsolna | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zsuzsa | | A Zsuzsanna magyar rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”