gyakoriság: (170 db)
Aba | | Török eredetű régi magyar személynév | apa | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Achillesz | | Az Achilleusz görög mitológiai név latin formájából szárm . | a kígyó fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ada | | A germán eredetű , Adal -, Adel - kezdetű nevek rövidülése | nemes ; Egybeesik egy héber eredetű bibliai névvel , ennek jelentése : ékesség ; szépség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Adelina | | Az Adél eredeti , német formájának a továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Adina | | Az Ada név továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ágost | | A latin Augustus névből való | magasztos ; fennkölt | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Áhim | | A Joachim önállósult rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ajna | | Az Aina magyar formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ajtony | | Török eredetű régi magyar név | arany | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Alicia | | A francia és angol Alice ( magyarul : Aliz ) latinosított formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Alícia | | Az Alicia alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Alisa | | Az Alice holland alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Amélia | | Az Amália angol változatából származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Andzseló | | Angelusz olasz alakváltozata . | Isten követe ; angyal | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Annabell | | Az Annabella alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Apor | | Régi magyar személynév | apácska | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ariella | | Az Ariel férfinév női párja | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Asztrik | | Germán eredetű név | kőrisdárda + hatalmas ; uralkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Auróra | | Latin eredetű név | hajnalpír ; hajnal | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Aziz | | | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Baján | | Török eredetű régi magyar személynév | gazdag ; | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Barabás | | Arameus eredetű bibliai név | apa fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ben | | Benedek és Benjamin nevek rövid alakja | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bene | | A Benedek régi magyar becézőjéből önállósult | áldott | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Benedikt | | Benediktusz rövidült alakváltozata | áldott | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Benita | | a Benedikta spanyol változata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bernárd | | A germán Bernhard ( magyarul : Bernát ) névből való | medve + erős | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bese | | Török eredetű régi magyar név | kánya ( vagy karvaly ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Betta | | A Babett ; Berta ; Erzsébet névnek a több nyelvben előforduló becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bojta | | Régi magyar személynév | gazdag ; | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bora | | A Borbála becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Borsa | | A Bors régi magyar személynév származéka | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bottyán | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csege | | Régi magyar személynév | cövek ; szeg | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csepke | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csinszka | | Ady Endre játékos névalkotása | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csobán | | Régi magyar személynév | pásztor ; juhász | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csoma | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csombor | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dália | | Újabb keletű névalkotás a dália virágnévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dáriusz | | Latin eredetű | birtokos ; birtokmegörző ; átvitt értelemben : hatalmas | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Deli | | Magyar névalkotás a deli közszóból | katona ; ma : délceg | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Délia | | Görög mitológiai név | Délosz szigetéről való | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Denissza | | A Dionízia név francia megfelelőjéből , a Denise névből vagy az angol Denis ( magyarul : Dénes ) férfinévből képzett névváltozat | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Detre | | A germán eredetű Dietrich név megmagyarosodott alakja | nép + hatalmas | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dézi | | Angol eredetű név | margaréta ; százszorszép | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dimitri | | Dimitrij alakváltozata | Dimitra fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dina | | Héber eredetű bibliai név | per ; jogi vita ; ( esetleg : ítélet ; vagy : bírónő ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Domos | | A Domokos , Domonkos régi magyar becéző rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Donatella | | A Donáta olasz kicsinyítőképzős származékának átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dragan | | | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsasztin | | Dasztin angolos formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsenna | | A Dzsenifer és a Johanna angol megfelelőinek a becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsínó | | Olasz eredetű . A - gino végződésű férfinevek rövidült alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Dzsúlió | | Júliusz név olasz alakváltozata | jelentése bizonytalan , talán : Jupiter istennek szentelt ; ragyogó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Éda | | Összetett germán nevek első tagjának a rövidülése | nemes ; birtok ; vagyon | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Efraim | | Héber eredetű bibliai név | termékenység ; kettős termés | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Elina | | A Heléna olasz alakváltozatának átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Eliot | | Az Éliás név angol kicsinyítőképzős formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Eliz | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) név francia rövidüléséből származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Emilián | | Latin eredetű név | az Aemilius nemzetséghez tartozó férfi | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Enéh | | Régi magyar név | ( fiatal ) tehén | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Enrikó | | Henrik olasz változata | ház ( vagy bekerített hely ) + hatalmas ; uralkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Enzó | | A Heinz ( Henrik ) név olasz alakváltozata ; A Lorenzo , Vincenzo önállósult rövid alakja | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Fernanda | | A Ferdinánd férfinév spanyol és olasz alakváltozatának a női párja | béke ; védelem+merész | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Fernandó | | Ferdinánd spanyol alakváltozata | béke ; védelem + merész | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Flávió | | A Fláviusz név olasz formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Florencia | | A latin Florentius férfinév női párja | virágzó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gilbert | | Germán eredetű német név | első elem jelentése : túsz ; biztosíték ; nyíl ; bot ; második elem jelentése : fényes ; híres | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gorán | | A György szerb , horvát és bolgár alakváltozata | földműves ; gazdálkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gregor | | Latin eredetű Gregorius rövidülése | éberen őrködő | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gréti | | A Margareta ( magyarul : Margaréta , Margit ) névnek a több nyelvben önállósult becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Gvendolin | | Kelta ( walesi ) eredetű angol névből származik | jelentése bizonytalan ; az első elem valószínűleg : fehér | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hajna | | Vörösmarty Mihály névalkotása ( Zalán futása ) a hajnal szóból | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Hanka | | A Hanna szláv ( cseh , lengyel ) becézője származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Heidi | | Az Adelheid német rövidülésének átvétele | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Helka | | Egy balatoni regében szereplő tündér neve | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ilka | | Az Ilona magyar becézőjének önállósulása | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Immánuel | | Az Emánuel névnek az eredetihez közelebb álló alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Izmael | | Héber eredetű bibliai név | Isten hall | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Jákob | | Bibliai név | a másiknak a sarkát fogja ; ill . csaló | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Jázon | | Görög mitológiai eredetű név | gyógyulást hozó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Jeremiás | | A bibliai , héber Jirmejahu névnek a görög és latin formájából származik | Jahve emeljen föl a nyomorúságból | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Jeromos | | A görög Hieronümosz névből származik | szent nevű | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Julián | | A Juliánusz rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kamill | | ? Latin eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Karsa | | A Karcsa név alakvált . | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kartal | | Régi magyar | sas | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kasszandra | | Görög mitológiai eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Keán | | Kelta ( közelebbről gael ) eredetű ír mitológiai név | régi ; ősi | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kimberli | | Angol eredetű | a király rétjéről való | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kirill | | Cirill név görög eredetijéből szárm . | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kloé | | Görög mitológiai eredetű | zöldellő ; zsenge | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Konor | | Az ír Conchobar angol formájának ( Conor ) a magyar írásváltozata | kutyabarát ; farkasbarát | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Konor | | Az ír Conchobar angol formájának ( Conor ) a magyar írásváltozata | kutyabarát ; farkasbarát | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lana | | Angol és orosz - lana végű nevek becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Leonárdó | | A Leonárd olasz alakváltozata | oroszlán + erős ; merész | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Leonetta | | A Leona olasz kicsinyítőképzős formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Leonidász | | Görög eredetű név | oroszlán fia ; ill . Leon fia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Letti | | A Letícia angol becézője származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lilianna | | A Liliána újabb keletű magyar alakváltozata ; talán a Julianna , Zsuzsanna hatására jött létre | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Liliom | | A latin lilium szóból származó virágnév az Árpád-korban már használatos volt női névként | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Líviusz | | Latin nemzetségnévből származik | ólomszürke ; kékes ; irigy ; rosszakaratú | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Lorena | | A Loréna alakváltozata | lotaringiai | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Loréna | | Olasz eredetű név | lotaringiai | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Málna | | újabb keletű névadás a hasonló gyümölcsnévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mandula | | Újabb keletű névalkotás a hasonló növénynévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Manna | | Bizonytalan eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mara | | A Mária becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Marián | | A latin Marianus rövidülése | A Marius nemzetséghez tart . | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Márkusz | | A latin Marcus névből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Matilda | | A Matild névnek a több nyelvben használatos alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Medox | | Angol név wellsi eredetű Maddox családnévből | kellemes ; kedves | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Melina | | görög eredetű | ? | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Melodi | | angol eredetű | melódia | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mendel | | Az Emánuel német megfelelőjének a becéző rövidüléséből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Menta | | Újabb keletű névalkotás a hasonló növénynévből | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mikes | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Mila | | Cseh eredetű . Ludmila , Milena , Emilia stb . becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Minka | | A Hermina és a Vilhelmina névnek a becéző rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Nádja | | Az orosz Nagyezsda becézője önállósult | remény ; reménység | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Naomi | | A Naómi alakváltozata | gyönyörűségem | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Natali | | A Natália név angol , francia alakváltozatából származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Netti | | A Netta alakváltozata , ill . becéző továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Nilla | | A - nilla végű női nevek ( pl . Petronilla , Antonilla , Dionilla , Manilla ) önállósult becézője az olaszban | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ninett | | Francia eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Noa | | Bibliai név | mozgás ; mozgékony | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Norton | | Angol név | északi ( városból való ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Pamela | | Paméla alakváltozata | csupa méz | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Piros | | A színnévből származó régi magyar név | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Polli | | Az angolban a Mária megfelelőjének a becézője ( a Molli alakváltozata ) | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Ráchel | | Héber eredetű bibliai név | bárány ; anyajuh | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Rege | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Robertó | | Róbert olasz alakváltozata | dicsőség ; hírnév + fényes ; híres | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Romina | | Elsősorban angol nyelvterületen használatos | római ( ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Sanel | | Francia eredetű Chanel névből | cső ; pipa | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Sári | | A Sára magyar becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Sebő | | A Sebestyén régi magyar becézőjéből önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Senon | | Gael eredetű név . | öreg ; ősi ; azonos nevű folyó neve | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Seron | | Sáron alakváltozata | jelentése bizonytalan | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Simeon | | Héber eredetű bibliai név | meghallgatás ; meghallgattatás | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Sólyom | | A hasonló madárnévből származó régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Stefán | | István szláv alakváltozata | koszorú | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szaffi | | A Szófia önállósult becézője | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szofia | | görög eredetű , a Szófia alakváltozata | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Sztella | | Latin eredetű | csillag | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Szvetlána | | Orosz eredetű | ragyogó ; fényes ; világos | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tádé | | A Taddeus név rövidülése | jelentése tisztázatlan , talán : a bátor | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tara | | Ír eredetű helynévből | hegy | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Teó | | A Teo -, a németben Theo - kezdetű nevek önállósult rövidülése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tiara | | Latin eredetű | díszköves fejdísz | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Timon | | Görög eredetű név | tisztelt ; megbecsült | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tirza | | Héber eredetű bibliai név | báj ; kedvesség ; elfogadás ; beleegyezés ; tájékozódási pont ( egy város nevéből ) | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Tóbiás | | Héber eredetű bibliai név | Jahve | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Véda | | Szanszkrit ( óind ) eredetű | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vica | | Az Éva magyar becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vid | | régi magyar | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Vitéz | | Késő középkori magyar | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Viviána | | Ismeretlen eredetű római nemzetségnévből | a Vivianus nemzetségből származó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zádor | | Régi magyar | erőszakos ; heves | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zafira | | Arab eredetű | sikeres | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zaránd | | Régi magyar | morgó ; zsörtölődő | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zea | | Latin eredetű | gabona | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zelma | | Az Anzelma és a Szalóme német megfelelőinek a becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zília | | Olasz eredetű név | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zina | | A németben a Rozina megfelelőjének ; az oroszban a Zinaida névnek a becézője | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zója | | A Zoé oroszból átvett formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zolna | | XIX . Századi magyar névalkotás | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zolta | | A Zoltán Árpád-kori alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zsolna | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”