magánhangzók: e-i (88 db)
Bendit | | Benedek név héberben ismert alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Bentli | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Berfin | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Berill | | Az angol Beryl név magyar megfelelője | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Bertil | | Bert - vagy - bert ' fényes , ragyogó ' tagú nevek alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Bertin | | Az óangol Bert alakváltozata | előkelő ; kiváló | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Betti | | Az Erzsébet német , angol megfelelőjének a becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Deli | | Magyar névalkotás a deli közszóból | katona ; ma : délceg | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Demir | | Török eredetű név | vas | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Denisz | | Dénes angol alakváltozata | Dionüszosznak ajánlott | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Detti | | A Bernadett önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Dzsenisz | | A név eredetei alakja a Janis , amely kiejtett alakja megegyezik a kért formával | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Dzsenni | | A Dzsenifer és a Johanna angol megfelelőinek a becézője önállósult név átvétele | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Edit | | Germán eredetű név | birtok ; örökség ; vagyon + harc | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Edrik | | Angol eredetű | erő + hatalom | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Edvin | | Germán ( angolszász ) eredetű angol névből származik | birtok ; vagyon + barát | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Effi | | A germán eredetű Elfriede ( magyarul : Elfrida ) név német becézője és a görög eredetű Euphemia ( magyarul : Eufémia ) angol beceneve | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Elif | | Török eredetű | karcsú , magas ; a hegyi virág neve | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Elin | | A Heléna német , svéd rövidülésének átvétele | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Eliz | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) név francia rövidüléséből származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Elli | | Az Ella névnek a ( német , angol , holland stb .) alakváltozata , ill . további becézése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Elvir | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Emil | | Latin eredetű név | versengő ; igyekvő | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Emir | | Az arab eredetű Amir név alakváltozata | fejedelem | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Emmi | | Az Emma önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Enid | | Kelta ( walesi ) eredetű angol név átvétele | élet ; lélek | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Enki | | Sumér eredetű mitológiai név | a világ ura ; az alvilág ura | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Erik | | Germán eredetű név | becsület ( más feltevés szerint : egyedül ) + hatalmas ; uralkodó | „közepesen gyakori” → „közepesen gyakori”
Erling | | Ónorvég eredetű név | nemes ember fia | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ernik | | Henrik német alakváltozata | ház ( vagy bekerített hely ) + hatalmas ; uralkodó | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ervin | | Germán eredetű név | had(sereg ) + barát ; becsület ; örökség ; vadkan | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Erzsi | | Az Erzsébet becézője önállósult | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Gerti | | A Gertrúd név becézett alakja , több nyelvben önálló | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Hedvig | | Germán eredetű német névből származik | harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Hendri | | Indonéz eredetű név | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Heni | | Henriett név becéző változata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Henni | | A Henrietta becéző alakváltozata , illetve német nyelvterületen a Johanna becéző formájának is tekintik | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Henrik | | Germán eredetű név | ház ( vagy bekerített hely ) + hatalmas ; uralkodó | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Hetti | | A Hedvig Hetta becézőformájának alakváltozata | harc | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Jenni | | A Johanna német becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Jetti | | A Jetta alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kelli | | Kelta ( ír , gael ) eredetű | harcos | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kelvin | | Angol eredetű | hajó pártfogója | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kerim | | Arab eredetű . Karim alakváltozata | kiváló ; tiszteletreméltó ; nemes | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kersztin | | A Krisztina név skandináv területen használt változata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Keszi | | Régi magyar | rész ; darab ; töredék | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ketrin | | A Katalin angol változata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Kevin | | Ír eredetű | kellemes , születés ; kedvesnek , csinosnak született | „közepesen gyakori” → „nagyon gyakori”
Kventin | | Latin eredetű angol és francia név | ötödik szülött | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lemmi | | Angol Lemuel név önállósult becéző alakja | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lencsi | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Letti | | A Letícia angol becézője származik | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Levin | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Meggi | | Walesi eredetű . A Margit alakváltozata | gyöngy | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Mehdi | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Mendi | | Angol névből | | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Meri | | Finn eredetű név | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Meril | | A Muriel női név kicsinyítőképzős alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Merlin | | A wellsi Myrddin név angol alakváltozata | tengeri hegy erőd ? | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Mevrik | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nelli | | Magyarországon a Kornélia becézőjeként tartják számon | | „elég ritka” → „elég ritka”
Nenszi | | Anna gyakori angol ( Nancy ) becézője | kegyelem ; könyörület | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Neszrin | | Török eredetű | vadrózsa | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Netti | | A Netta alakváltozata , ill . becéző továbbképzése | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Nevin | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Peggi | | A Margit angol megfelelőjének a becézője származik | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Penni | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Petrik | | Péter szláv kicsinyítőképzős alakváltozata | szikla | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Relli | | A Rella kicsinyítőképzős alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Remig | | A latin Remigius név rövidülése | hajós ; evezős | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Reni | | A Renáta becéző alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Seli | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Serin | | Héber eredetű | Isten ajándéka ; legenda | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Stefi | | A Stefánia becézője önállósult | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Szedrik | | Kelta eredetű | kedves + szeretetre méltó | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szelim | | Héber eredetű arab névből szárm . | béke | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szelli | | A Sára angol megfelelőjének a becézője szárm . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szendi | | Az angol Sandy névből , mely újabban a Szandra angol megfelelőjének a rövidülése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szeniz | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Teri | | A Terézia becézője önállósult | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Trevisz | | francia eredetű angol név | vámos | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Vendi | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Vetti | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zeki | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zelli | | Zella alakváltozata ? | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zerind | | Régi magyar | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Zetti | | A Zetta önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zseni | | Az Eugénia francia megfelelőjének az önállósult rövidüléséből származik | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”