gyakoriság: = (193 db)
Ábris | | Az Ábrahám név magyar kicsinyítőképzős alakjából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Achilles | | Az Achillesz név régi magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Adolf | | Germán eredetű név | nemes + farkas | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Afrodité | | Görög eredetű , mitológiai név ; A szépség és a szerelem istennőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ahmed | | Arab eredetű név | dicséretreméltó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aida | | Verdi hasonló című operája főszereplőjének a neve | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ajsa | | Régi magyar név | barázdabillegető ( énekesmadár ) | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Albin | | A latin Albinus családnévből ered | fehér | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alen | | Kelta eredetű francia és angol névből való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Aletta | | Az Adelheid fríz és németalföldi formájának átvétele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ali | | Arab eredetű név | fenséges ; fennkölt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Amarilla | | Az Amarillisz alakváltozata | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Amir | | Héber és arab eredetű | vezető ; uralkodó ; fa teteje ; gabona kéve | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
André | | Az Andreas francia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Andrej | | Az András szláv alakváltozata | férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Angelina | | Az Angéla önállósult olasz becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Angyalka | | Az Angéla vagy az Angelika magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Anton | | Az Antal név német , svéd , dán , orosz megfelelője | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Antónió | | Anton spanyol és olasz alakváltozata . | ismeretlen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Apollónia | | A görög eredetű latin Apollonius férfinév női párja | Apollónak szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Arabella | | Eredete vitás | kis arab | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ariel | | Héber eredetű bibliai személy - és nemzetségnév | Isten oroszlánja | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Atilla | | Az Attila névnek a kiejtést tükröző írásváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Axel | | Az Absolon név dán és svéd rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Babett | | A Barbara , Berta , Elisabeth nevek francia becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bíbor | | Régi magyar | finom lenszövet | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bodza | | Újabb keletű névalkotás . Növénynévi eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bogdán | | Szláv eredetű név | Isten + ajándék | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bonifác | | A latin Bonifatius névből származik | sorsot ígérő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Borostyán | | újabb keletű névadás a hasonló növénynévből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Brenda | | germán eredetű angol névből származik | harc ; kard | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Buda | | Régi magyar személynév | lenni + béke | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ciprián | | Latin eredetű név | ciprusi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csenger | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Csillag | | régi magyar személynév felújítása | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Damján | | A görög eredetű latin Damianus név származéka | szelidítő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Darinka | | A Darina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Dárius | | I . Dárius perzsa király latin nevéből származik | birtokos ; birtokmegörző ; átvitt értelemben : hatalmas | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Debóra | | Héber eredetű bibliai név | méh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Demeter | | A görög Démétriosz névből szárm . ; szláv közvetítéssel került a magyarba | Démétérnek ajánlott | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Domán | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Doroti | | A Dorottya angol változatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Döme | | A Dömötör név régi magyar becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Edgár | | Germán ( angolszász ) eredetű név | birtok ; vagyon + dárda | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Edmond | | Az Edmund név alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Édua | | Kun eredetű | a hold fölkel | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eduárd | | Az angol Edward ( Edvárd ) névnek a német alakváltozatából való | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Edvin | | Germán ( angolszász ) eredetű angol névből származik | birtok ; vagyon + barát | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Egon | | Germán eredetű német név | kard(hegy ) + erős ; merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Elena | | A Heléna olasz és spanyol változatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Elza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) német rövidüléséből származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emánuel | | A héber eredetű bibliai Immánuél névből származik | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Emilia | | Az Emília alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eszmeralda | | Spanyol eredetű név | smaragd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Etele | | A germán eredetű Attila névnek vagy későbbi német Etzel származékának a régi magyar formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Eugénia | | Az Eugén férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fábián | | A latin Fabianus névből származik | A Fabius nemzetséghez tartozó férfi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Farkas | | Régi magyar | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fatima | | Arab eredetű | ? csecsemőjét elválasztó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Fédra | | Görög mitológia név | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Felícia | | A Félix férfinév női párja | boldog ; szerencsés | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ferdinánd | | Germán eredetű | béke ; védelem + merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Filip | | A Fülöp név idegen nyelvekbeli formájából való | lókedvelő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Frank | | Germán eredetű német | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Frida | | A Friede - kezdetű , ill . - friede végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből | béke ; védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Friderika | | A német Friedrich férfinév latinosított alakjának női párja | béke ; védelem+hatlamas ; uralkodó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gerzson | | Héber eredetű bibliai név | idegen ; jövevény ; száműzött | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gina | | A Georgina magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gitta | | A Margita név magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Glória | | Latin eredetű név | dicsőség | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gordon | | Skót családnévből származó angol név | nagy domb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hajnal | | A Hajnalka rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Helena | | A Heléna alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Heléna | | Görög mitológiai eredetű név | fényes ; sugárzó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hella | | A Heléna és a Helga német becézője származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Herman | | Germán eredetű név | ( had)sereg + férfi | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hermina | | A Herman férfinév női párja ; ill . más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze , és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hortenzia | | A Hortensius római nemzetségnévből alkotott női név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hugó | | A Hug - kezdetű , germán eredetű nevek rövidülése | értelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ibrahim | | Ábrahám név arab alakváltozata | a sokaság atyja ( Biblia ) | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Igor | | A germán Ingwar név orosz változata | Ingo ( Ingwio ) isten + védelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Inez | | Az Ágnes spanyol megfelelője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ingrid | | Északi germán eredetű ; összetett név | Ingwio ( germán istenség ) + lovas ; lovaglás | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Iringó | | Újabb keletű névalkotás a hasonló virágnévből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Írisz | | Görög eredetű mitológiai | szivárvány ; nőszirom | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ivó | | Germán eredetű | tiszafa | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izabel | | Az Izabella névnek a több nyelvben ismeretes alakváltozatából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izabell | | Az Izabella névnek a több nyelvben ismeretes alakváltozatából | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izidor | | Görög eredetű | Ízisz ajándéka | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izolda | | eredete bizonytalan | vas ( vagy : jég ) + rendelkezni ; uralkodni | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izsák | | Héber eredetű bibliai név | Isten nevetett | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jana | | A János férfinév cseh , lengyel , holland Jan változatának a női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Joakim | | Héber eredetű bibliai név | Jahve felemel | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jónás | | Héber eredetű bibliai név | galamb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jordán | | Palesztina folyójának a héber eredetű nevéből terjedt el Európában a keresztes háborúk után | a folyónév jelentése : alázuhog | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Junior | | Angol eredetű név | fiatal ; ifjú | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Jusztin | | A latin Justinus név rövidülése , ez pedig a Justus ( magyarul : Jusztusz ) továbbképzett alakja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kadosa | | A Kadicsa alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kármen | | Spanyol eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Karola | | Károly férfinév latin alakjának női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katica | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katinka | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Katrin | | A Katalin német formájának a rövidüléséből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kelemen | | Latin eredetű | szelíd ; kegyes ; jóságos | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kendra | | Angol eredetű | értelmes ; jól tájékozott | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kenéz | | Régi magyar | vezér ; fővezér ; herceg ; elöljáró | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Kilián | | Kelta eredetű | ? remete ; ? szerzetes ; ? cellában lakó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Klarissza | | A Klára latinos továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Klementina | | A latin Clemens férfinév nőiesítő továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Konstantin | | A latin Constantinus rövidülése | állhatatos ; szilárd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Korinna | | ? görög eredetű Kora név származéka | leány | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Larina | | Szláv eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Larion | | Az Ilárion név szláv rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Léda | | Görög mitológiai eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lejla | | A Leila névnek a magyar kiejtést jobban tükröző írásváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lelle | | A férfinévként használatos , régi magyar Lél személynév alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leon | | A Leo - kezdetű nevek becéző formája a görögben | oroszlán | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leona | | A Leó , Leon férfinevek latinos női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonárd | | A germán eredetű Leonhard névből származik | oroszlán + erős ; merész | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leonóra | | Az Eleonóra önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Leticia | | A Letícia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Liána | | A Juliana ( magyarul : Julianna ) önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lilian | | Angol eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lina | | A Karolina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lizett | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) francia eredetű becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lola | | Spanyol eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lolita | | A Lola spanyol becéző továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lorina | | A Lorin latinos továbbképzése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lúcia | | A latin eredetű Lúciusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Manuel | | Manuel név alakváltozata | velünk az Isten | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Manuéla | | A Mánuel férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcel | | Marcell alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Margaréta | | A Margit névnek a görög eredetihez és a későbbi latin formához legközelebb álló magyar változata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marina | | A latin Marius vagy Marinus férfinév női párja az olasz nyelvben | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Máriusz | | A latin Marius nemzetségnévből | ? férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Max | | Maximilian önállósult rövidült alakváltozata | a legnagyobb | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Médea | | A görög mitológiai Médeia névből származik | bölcs asszony | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melánia | | A görög eredetű Melasz névnek a női párja | fekete | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Melitta | | Görög eredetű | méh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mike | | A Miklós régi magyar becézőjéből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Miléna | | Szláv eredetű | kedves ; szelíd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Milla | | A - mil - névelemet tartalmazó neveknek a szláv nyelvekbeli Mila rövidüléséből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mirabella | | Latin eredetű | csodálatraméltó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Miriam | | A Mirjam alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Mirtill | | Francia névből származik | áfonya | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Molli | | A Mária angol eredetű becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Móric | | A latin Mauritius névből szárm . | mór ; szerecsen | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nadin | | Az orosz Nagyezsda név becézője képzett francia névforma átvétele | remény ; reménység | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nárcisz | | Eredetileg a Narcisszusz férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nataniel | | A Nátánael név angol alakváltozatából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Niké | | Görög mitológiai eredetű név | győzelem | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nikol | | A görög Nikolaosz ( magyarul : Miklós ) férfinév francia eredetű női változata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ninetta | | A Nina olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Olivia | | Az Olívia alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Pálma | | Magyarországon újabb keletű névadás a pálmafa , ill . a dísznövény latin eredetű nevéből | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Paula | | A latin Paulus ( magyarul : Pál ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Polett | | A Paula francia kicsinyítőképzős származékából való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Pongrác | | A görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik | mindenható erő | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ráhel | | Héber eredetű bibliai név | bárány ; anyajuh | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ramón | | A Rajmund spanyol megfelelőjének átvitele | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
René | | A Renátusz francia formájából származik | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Roberta | | A Róbert férfinév latinos női párja | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rodrigó | | A Roderik spanyol formájából szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rozi | | A Rozália ; ill . a Róza magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Rozina | | A Róza olasz kicsinyítőképzős származéka | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Salamon | | Héber eredetű bibliai név | békés ; szelíd | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Stefánia | | Az István férfinévnek a latin Stephanus alakjából képzett női név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szabrina | | angol eredetű ; a Severn folyó nimfájának nevéből szárm . | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szamanta | | Amerikai név | hallgató ; engedelmes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Száva | | Jules Verne ( a magyar fordításokból ismert nevén : Verne Gyula ) francia író Sándor Mátyás c . regényének nőalakja nyomán a magyarban női névként használatos | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szelina | | A Celina névnek az angol és francia kiejtéshez közelebb álló alakváltozata | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Szidónia | | latin eredetű | Szidón föníciai városból való | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tas | | Régi magyar személynév | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tatjána | | Orosz név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tekla | | Görög eredetű | Isten dicsősége | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teodor | | Görög eredetű név | Isten ajándéka | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Teofil | | Görög eredetű név | Isten kedveltje ; Istent kedvelő ; Isten barátja | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Tilda | | A Klotild és a Matild becéző rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Titanilla | | A Titánia latin kicsinyítőképzős formája | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Titusz | | Ókori római férfinév | jelentése bizonytalan : vadgalamb ; tiszteletreméltó ; tisztelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Vazul | | A Bazil név régi magyar Wazul formájának a téves olvasatából keletkezett | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Vincent | | A latin Vincentius alakváltozata | győztes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Virgil | | A latin Virgilius név rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Virgínia | | Latin eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Xavér | | baszk eredetű helynévből | új ház | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Xénia | | Görög eredetű név | vendégszerető | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zakariás | | Héber eredetű Zecharja , Zekarja névből | Jahve ismét megemlékezett | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zille | | Ismeretlen eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zóra | | Szláv eredetű | hajnal | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zorán | | Délszláv eredetű | hajnal + dicsőség | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsanna | | A Zsuzsanna becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsóka | | Az Erzsébet és a Zsófia önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zsüliett | | A Júlia francia eredetű , kicsinyítőképzős megfelelője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”