magánhangzók: o-a (89 db)
Bodza | | Újabb keletű névalkotás . Növénynévi eredetű | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Bojka | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Bojta | | Régi magyar személynév | gazdag ; | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bolda | | Magyar nyelvújítási alkotás a boldog szóból | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Bonca | | Régi Bonc személynév - a képzős változata . | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bora | | A Borbála becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Borcsa | | A Borbála becézője önállósult | idegen ; külfödi | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Borka | | A Borbála becézője önállósult | idegen ; külfödi | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Borsa | | A Bors régi magyar személynév származéka | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Csobajd | | Csaba kicsinyítőképzős származéka | ajándék | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Csoma | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Doma | | Domonkos ; Damján ; Domján régi önállósult becéző alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Donald | | Kelta ( közelebbről gael ) eredetű | világ + hatalmas ; uralkodó | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Donja | | A név több név orosz formája | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Donna | | Olasz eredetű név | úrnő ; asszony | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Dorka | | A Dóra , Dorottya magyar becézője újabban önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Dvora | | A Debóra név rövidült újhéber változata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Floransz | | A Florencia francia alakváltozatából való | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Golda | | Angolból átvett név | arany | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Gorda | | A régi Gord személynév becézett alakváltozata , amely apai családnévként jelenleg is megtalálható névrendszerünkben . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Gyoma | | Régi magyar | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Holda | | Német eredetű név | kedves ; nyájas | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Horka | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Jola | | A Jolanta név rövidült alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Jonka | | Új magyar névalkotás a ma már kiveszett , régi magyar jonh - szótőből | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Jonna | | A Johanna név alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kolja | | Miklós név szláv formájának ( Nikolaj ) rövidült alakváltozata | győzelem + nép | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kolta | | Régi magyar | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kora | | Görög eredetű angol név | lány | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Korall | | Újabb keletű névalkotás a korall közszóból | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Kovrat | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kozma | | A görög Kozmosz névnek a latin Cosma formájából | ékes ; díszített | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lola | | Spanyol eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lona | | A név gyakori rövidült változata az Ilona , Apollónia neveknek . A névalak több nyelvterületen önállósult már | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lonka | | Az Ilona név önállósult becéző formája | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lora | | A Laura több nyelvben használatos alakváltozata | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Lorka | | A név a szláv Larissza önállósult becéző formája | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lorna | | Irodalmi névadással keletkezett . A névadó az 1869-ben megjelent R . D . Blackmore brit regényíró Lorna Doone népszerű romantikus regényének hősnője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lotta | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Mona | | A Móna alakváltozata | nemes | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Morgan | | Walesi eredetű angol névből | ? tengerész ; tengermelléki | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Noa | | Bibliai név | mozgás ; mozgékony | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Noam | | Héber eredetű név | Isten mennydörgése | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Nola | | Kelta ( gael ) eredetű Finola név rövidülése | fehér váll | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Nolan | | Ír eredetű név | nemes származású ; híres | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nona | | A Nóna alakváltozata | kilencedik ( leánygyermek ) | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nonna | | A név a latin nonus (' kilencedik ') szóból származik . Általában ezt a kifejezést a családban kilencedikként születő gyermeknek adták . Mára a névnek több alakváltozata ismert és használt . Ebből a Nona és a Nóna alakok már nálunk is az anyakönyvezhető női nevek között szerepelnek . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Norka | | A Nóra név becézője önállósult | Isten az én világosságom | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Norma | | Bellini Norma című operája nyomán terjedt el , főleg angol nyelvterületen | szabály ; minta | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Norman | | Germán eredetű angol és német névből származik | észak + férfi | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Norna | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Norvard | | | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Nova | | Latin eredetű név . A név 1970-es évektől kezdve főleg az angol nyelvterületen terjedt el | új | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Olaf | | Skandináv eredetű név | előd ; ős + maradék ; hátrahagyott ; utód | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Olga | | A Helga orosz alakváltozatának átvétele | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Ora | | bizonytalan , talán a latin imádkozni jelentésű ora , vagy a Dóra , Cora nevek alakváltozata | ? imádkozni | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Orda | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Oszvald | | Germán eredetű név | isten(ség ) + uralkodó ; tevékeny | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Pola | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Polda | | A Leopolda , Leopoldina név becézője önállósult | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Polla | | Az Apollónia , Apollinária és a Paula önállósult becézője | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Polla | | Az Apollónia , Apollinária és a Paula önállósult becézője | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Roland | | A germán Hruodnand névből | dicsőség ; hírnév + merész | „nagyon gyakori” → „nagyon gyakori”
Rollan | | A név a Roland név ritkán előforduló alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Romvald | | A Romuald alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Rona | | Skót eredetű . Ronald férfinév női párja . ; Skót eredetű . A Hebridák egyik szigetének a neve . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ronald | | A Rajnald , Reinald név skót eredetű angol alakváltozatából | isteni tanács , döntés + uralkodó , | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Soma | | A magyar nyelvújítók alkották a som szóból a Kornél ( Cornelius ) magyarítására , annak a feltevésnek az alapján , amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Szolanzs | | Latin eredetű francia | ünnepi ; ünnepélyes | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Szona | | Szonóra önállósult rövidülése | csengő ; zengő hangú | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szonja | | A Szófia orosz becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Toma | | Tamás régi Tomás alakjának becéző alakja | iker ; csodálatos | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Tomaj | | Régi magyar személynév és nemzetségnév | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Torda | | Régi magyar személynév | megállt ; megmaradt | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Tordas | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Torna | | Régi magyar személynév | tornai | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Toszka | | Olasz eredetű név | toszkánai | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Vojta | | Szláv eredet Vojtech rövid alakváltozata | háborút kedvelő ; katonákat vígasztaló | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Volfram | | Germán eredetű | farkas + holló | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Votan | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zoja | | Zója alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zolna | | XIX . Századi magyar névalkotás | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zolta | | A Zoltán Árpád-kori alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zonga | | Régi magyar név . A Zongor női párja | sólyom | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Zora | | Zóra alakváltozata | hajnal | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zorba | | Görög eredetű név | minden nap élet | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zorka | | A Zóra önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zosja | | Görög eredetű szláv név | élettel és energiával teli | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zsolna | | Régi magyar személynév | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”