Lonka
eredet: Az Ilona név önállósult becéző formája
rokon nevek: Ilona
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: o-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =