jelentés: mennydörgése
Noam | | Héber eredetű név | Isten mennydörgése | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”