Lorka
eredet: A név a szláv Larissza önállósult becéző formája
rokon nevek: Larissza
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: o-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =