Dvora
eredet: A Debóra név rövidült újhéber változata
rokon nevek: Debóra
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: o-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =