jelentés: júdeai
Judit | | Héber eredetű bibliai név | júdeai ; zsidó | „első tízben” → „elég ritka”