magánhangzók: a-e (62 db)
Aglent | | Az Ágnes középkori német változatából származó régi magyar név | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ahmed | | Arab eredetű név | dicséretreméltó | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Albert | | A germán Adalbert név rövidülése | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Alek | | Alexander angol rövidült alakváltozata | férfiakat ; vagy férfiaktól megvédő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Alen | | Kelta eredetű francia és angol névből való | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alett | | Az Aletta francia változatának átvétele | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Alex | | A görög Alexisz , Alexiosz névnek ill . Alexander névnek a rövidülése | védő | „közepesen gyakori” → „nagyon gyakori”
Andrej | | Az András szláv alakváltozata | férfias | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Anett | | Az Anna önállósult francia becézője származik | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Anzelm | | Germán eredetű név | istenség + ( védő)sisak | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Arek | | Örmény eredetű név | fény ; nap ; egy ősi örmény istenség neve | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Arlen | | Ír eredetű név | fogadalom | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Arlett | | Valószínűleg germán eredetű francia név átvétele | jelentése ismeretlen | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Artem | | A görög eredetű név az Artemon alakváltozata | egészséges | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Aser | | A bibliai Áser névből ; a tizenkét pátriárka egyikének a nevéből való | héber boldognak lenni jelentésű szóval függ össze | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Aszmet | | Perzsa eredetű név | hűség | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Aszter | | Görög eredetű név | csillag | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Avner | | Héber eredetű név | atya ; fény | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Axel | | Az Absolon név dán és svéd rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Babett | | A Barbara , Berta , Elisabeth nevek francia becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Barbel | | A név a Barbara alakváltozata , amely több nyelvben használatos | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Dante | | Olasz eredetű | álhatatos | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Daren | | Bizonytalan eredetű | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Darnel | | óangol eredetű | rejtőzködő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Drasek | | a szláv eredetű Dragoslav név alakváltozata | drága+dicsőség | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Fadett | | Francia eredetű . George Sand A kis Fadett című regénye alapján vált ismertté | démon , manó | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Hanne | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Havel | | Latin eredetű , a Havel és Paul alakváltozata . Cseh és szlovák nyelvterületen gyakori | gall néphez tartozó | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Janek | | A János név cseh alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Kaled | | Arab eredetű név | halhatatlan ; örök | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Karen | | A Katalin skandináv alakváltozatának átvétele | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Karmen | | Kármen alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Lambert | | Német eredetű név | ország + fényes ; híres | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Larett | | Az anyakönyvezhető Lara név spanyol változata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Madlen | | A Magdaléna francia formájából ; német becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Mandel | | germán | mandula , mandula szemű | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Marcel | | Marcell alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Marcell | | A latin Marcellus családnévből | ? Mars istennek szentelt | „közepesen gyakori” → „rendkívül gyakori”
Markel | | Több nyelvterületen a Marc|Mark ( Márk ) név alakváltozataként ismert és használt . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Mazen | | Az arab Mazin alakváltozata | dicsőítő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nader | | Arab eredetű | ritka | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nadett | | Bernadett önállósult becézője | medve + erős | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nanett | | Az Anna önállósult francia becézője származik | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Narek | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Naren | | Szanszkrit eredetű név | férfias | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nasszer | | Arab eredetű | védő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Palmer | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Parker | | Angol eredetű név . A név eredetileg angol családnév volt , amely a 19.századtól vált utónévvé is főleg az USA-ban . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Raed | | Az arab eredetű név | felderítő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Rahmel | | Arab eredetű | % Isten fia | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ramszesz | | Ókori egyiptomi név | szülötte | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Rasszel | | Angol eredetű név , mely egy francia becézőalakból önállósult | kis vörös | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Sanel | | Francia eredetű Chanel névből | cső ; pipa | „rendkívül ritka” → „elég ritka”
Santel | | francia Santál ( a Chantal alakból ) női név változata , főleg az angol nyelvterületeken használják | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Sarel | | Héber eredetű | Isten szolgálja ; Isten által kijelölt előljáró | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Szahel | | Hindi eredetű | vezető | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szkarlett | | Angol eredetű | skarlát(piros ) ; vörös hajú | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Tarek | | az arab Tariq egyik alakváltozata | az , aki várja a hajnalcsillag eljövetelét | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Valter | | Germán eredetű | uralkodó ; tevékeny + nép ( sereg ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vladek | | Szláv eredetű | uralkodó ; hatalom | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zafer | | Arab eredetű név | aki győztes | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zsanett | | A Johanna francia , kicsinyítőképzős megfelelőjéből való | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”