Barbel
eredet: A név a Barbara alakváltozata , amely több nyelvben használatos
rokon nevek: Barbara
szótagszám: 2hangrend: vegyesmagánhangzók: a-e
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =