gyakoriság: 2↗ (107 db)
Ádin | | Héber eredetű | örök boldogság ; jóképű | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Adriánó | | Adrián olasz alakváltozata | Hadria városából való ( férfi ) | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Áfra | | Latin eredetű név | afrikai | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Aisah | | arab eredetű | eleven ; élő | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ankisza | | Ismeretlen eredetű . Hunor és Magor anyja ? | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Annaléna | | Anna és a Léna összekapcsolása | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Annaróza | | Anna és Róza összekapcsolása | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ányos | | A görög eredetű latin Anianus név megmagyarosodott formája | ? bántó ; zsarnoki | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Apolló | | A görög Apollón név latin Apollo változatából való | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Árisz | | Az olasz Aris név , melyből szárm . ; több görög eredetű név rövidülése | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Arlen | | Ír eredetű név | fogadalom | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Árlen | | Az Árlen alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Árven | | angol eredetű | múzsa | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Balambér | | Hun uralkodónak a neve | merész + híres | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Baldó | | Német eredetű név | merész | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Baltazár | | Babilóniai , akkád eredetű bibliai név | Baál ( isten ) tartsa meg a királyt ! | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Barka | | Újabb keletű névadás a barka közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bazsó | | A Bazil név régi magyar becézőjéből önállósult | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bejke | | Magyar eredetű név ? | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Benitó | | Benedek olasz és spanyol alakváltozata . | áldott | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Berke | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bertin | | Az óangol Bert alakváltozata | előkelő ; kiváló | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Berzsián | | Irodalmi névalkotás . Lázár Ervin meséjében | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bogát | | Szláv eredetű régi magyar személynév | gazdag | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Boján | | Szláv eredetű név | félelmetes | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bolyk | | Régi magyar személynév | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Bonca | | Régi Bonc személynév - a képzős változata . | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Cseke | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Csende | | újabb magyar névalkotás a csend szóból - e kicsinyítőképzővel | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dante | | Olasz eredetű | álhatatos | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dasztin | | Ónorvég eredetű angol név | Thor köve | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Denton | | Angol eredetű helynévből . | völgyes város | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ders | | Szláv eredetű régi magyar név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dia | | Diána rövidült alakváltozata | a név eredeti jelentése bizonytalan , talán a latin dies ( nap , nappal ) szóval függ össze , s ekkor ragyogásnak értelmezhető | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Diegó | | Spanyol eredetű | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dilen | | Dilon alakváltozata | oroszlánhoz hasonlatos ; hűséges férfi | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dzsamila | | Arab eredetű | szép | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dzsamilla | | A Dzsamila névnek a magyarban kialakult változata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ében | | Héber eredetű angol név | segítség kősziklája | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Eduárdó | | Az Eduárd olasz alakváltozata | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Eugén | | Görög eredetű név | születésű ; előkelő | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ezékiel | | Héber eredetű bibliai név | Isten teszi erőssé a gyermeket | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ezel | | Bibliai eredetű helynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Fabríció | | A Fabríciusz név olasz formájából való | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Frederíkó | | Fredirik olasz alakváltozata | béke + uralkodó ; hatalom | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Gyémánt | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | csiszolt drágakő ; ékkő ; briliáns | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hamza | | arab . A gyakori muszlim nevet viselte Mohamed próféta nagybátyja is | erős ; állhatatos ; oroszlán | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hanni | | A Hanna önállósult becézője | kegyelem ; könyörület | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hannibál | | Föníciai eredetű név | Baal isten kegyelme | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hektor | | Görög eredetű név | erősen tartó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hetény | | Régi magyar személynév | a hetedik ( gyermek ) | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Honor | | A Honorátusz név rövidülése | tiszteletreméltó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Horka | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ilán | | Szerb , horvát Ilija ( magyarul : Éliás ) alakváltozata | Úr az Isten ; Isten Jahve ; erősségem az Úr | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Illangó | | Újabb keletű névalkotás a pillangó közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Jáde | | Spanyol eredetű | jáde féldrágakő | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Járed | | Héber eredetű bibliai név | leszáll ; leereszkedik | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Joákim | | A Joakim név alakváltozata | Jahve felemel | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Józsué | | A Józsua név alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Káin | | Héber eredetű férfinév | szerzemény , nyereség , tulajdon ;   alkotó, kovács , képmás | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kelvin | | Angol eredetű | hajó pártfogója | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kenese | | Régi magyar | Kenézé ; a vezéré ; a hercegé | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kerecsen | | Régi magyar | kerecsen ( sólyomféle ) | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kerim | | Arab eredetű . Karim alakváltozata | kiváló ; tiszteletreméltó ; nemes | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kerubina | | Héber eredetű bibliai név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kleon | | Görög eredetű | dicsőség | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kolen | | Kolin ír alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kolin | | angol eredetű | Nicholas önállósült becéző alakváltozata ; a gall Cailean alakja , jelentése ' kölöyökkutya , kölyökoroszlán ' | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Korvin | | A latin Corvinus név rövidülése | holló | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kötöny | | Régi magyar | ( lóra termett ) hátsó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Léla | | Ófrancia eredetű | lojális ; hűséges | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Lévi | | Héber eredetű bibliai név | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Linetta | | A Linett latinos továbbképzése | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Lizbett | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) név alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Manka | | A Manuela önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Marcselló | | A Marcell olasz alakváltozata | ? Mars istennek szentelt | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Mateusz | | Héber-latin eredetű bibliai név | Isten ajándéka | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Miló | | Több szláv eredetű férfinév ( Milán , Milos , Milivoj stb .) rövidült alakváltozata . | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Mínea | | görög eredetű | Minosz szigetéről való | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Minna | | A Hermina és a Vilhelmina névnek a germán nyelvekben használatos rövidüléséből | szerelem | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Misa | | Mihály szláv rövidült alakja | ki olyan , mint az Isten ? | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Níla | | Nilo férfinév női=párja | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Orlandó | | A Roland név olasz megfelelőjéből származik | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Petrik | | Péter szláv kicsinyítőképzős alakváltozata | szikla | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ramira | | Spanyol eredetű | értelemes ; belátó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ramirez | | Ramiró név alakváltozata | tanács ; döntés + híres | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Ramiró | | Ógermán eredetű spanyol név | tanács ; döntés + híres | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Regős | | A Regös név újabb alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Rézi | | A Terézia magyar becézője önállósult | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Rodé | | Görög eredetű | rózsa | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Seherezádé | | Az Ezeregyéjszaka című arab mesegyűjtemény főhősének a neve | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Seila | | A Sejla írásváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Szantiágó | | Spanyol eredetű | Szent Jakab | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Szilas | | Régi magyar | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Szira | | A Szir - kezdetű női nevek becéző alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Szíra | | A Szira alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Tamina | | Német eredetű . A Tamino férfinév női párja | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Tardos | | Régi magyar személynév | megállt ; megmaradt | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Timóteus | | A Timóteusz névnek a magyar ejtésváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Valentínó | | Valentin olasz alakváltozata | erős ; egészséges | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zágon | | erdélyi falu nevéből vált keresztnévvé | földdarab ; egy bizonyos nagyságú földterület | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zamira | | Albán és héber eredetű | hangú | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zelina | | Tisztázatlan eredetű | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zengő | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zete | | Régi magyar | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zoja | | Zója alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Zsadány | | Régi magyar személynév | váró ; várakozó | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”