magánhangzók: a-i (62 db)
Albin | | A latin Albinus családnévből ered | fehér | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Ali | | Arab eredetű név | fenséges ; fennkölt | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Alvin | | Germán eredetű angol ill . német név | nemes ( vagy : tündér ) + barát | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Amin | | arab eredetű | megbízható | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Amir | | Héber és arab eredetű | vezető ; uralkodó ; fa teteje ; gabona kéve | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Arvid | | Norvég név | sas + férfi ( vagy : sas + vihar ) | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Asztrik | | Germán eredetű név | kőrisdárda + hatalmas ; uralkodó | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Azim | | Arab eredetű | őrző + megtartó | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Baldvin | | Germán eredetű név | merész + barát | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Bazil | | Görög eredetű név | királyi | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Dasztin | | Ónorvég eredetű angol név | Thor köve | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Dzsasztin | | Dasztin angolos formája | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Franklin | | Középangol eredetű | szabad polgár | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Habib | | arab eredetű | :' az , aki nagyon szeretett ' | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Hari | | Szanszkrit eredetű | Visnu egyik neve | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Harri | | Angol eredetű név ; A Henrik angol megfelelőjének a becézőjéből önállósult | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Hartvig | | Germán eredetű név | merész + harc | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kamill | | ? Latin eredetű | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Kandid | | A latin Candidus név rövidülése | fehér ; fénylő ; ragyogó | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Karim | | arab eredetű | kiváló ; tiszteletreméltó ; nemes | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Malik | | Héber eredetű | király | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Martin | | A Márton névnek a latin eredetihez közel álló vált . | | „közepesen gyakori” → „nagyon gyakori”
Marvin | | ókelta eredetű angol név | tenger + kiváló | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Maxim | | A latin Maximus családnévből | a legnagyobb | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Pamfil | | A görög Pamphilosz név rövidülése | népszerű ; közkedvelt | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Patrik | | A Patrícius név ír eredetű alakváltozata | | „közepesen gyakori” → „nagyon gyakori”
Placid | | Latin eredetű név | csendes ; nyugodt ; békés | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ramiz | | arab | kedves ; intelligens | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Rasid | | arab eredetű | aki megmutatja az egyedüli helyes utat | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szabin | | A latin Sabinus névből szárm . | szabin férfi | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szamir | | Arab eredetű | aki társalog valakivel az éjszaka ; aki a virrasztáskor mesél | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Aliz | | Az Alice névből származik , mely az Adelheid , Alexandra , Aloysia , Elisabeth nevek önállósult francia és angol becézője | | „elég ritka” → „elég ritka”
Andi | | Az Andrea önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Ani | | Az Anna önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Anni | | Az Anna önállósult becézője | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Ari | | Az Aranka önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Asztrid | | Északi germán ( skandináv ) eredetű név | istenség + erő ; a második névelem jelentése más feltevések szerint : szép , ill . lovasnő | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Fanni | | A Franciska angol és a Stefánia német becézője önállósult név átvétele | | „közepesen gyakori” → „rendkívül gyakori”
Franni | | A Frances ( magyarul : Franciska ) rövid alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Hajni | | A Hajnalka rövidülése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Hanni | | A Hanna önállósult becézője | kegyelem ; könyörület | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Kalli | | A Kalliopé név rövidült alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Karin | | A Katalin skandináv alakváltozatának átvétele | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Kati | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Katrin | | A Katalin német formájának a rövidüléséből önállósult | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Klarisz | | A Klarissza francia alakváltozatából | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Laksmi | | Szanszkrit eredetű | előjel ; jószerencse | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Magdi | | A Magdaléna becéző alakváltozata | Magdala városából való | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Malvin | | Germán eredetű ; összetett név | ? bíróság + barát | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Manyi | | Mária önállósult becézője ; Margit önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Margit | | A görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja | gyöngy | „első tízben” → „nagyon ritka”
Mari | | A Mária leggyakoribb magyar becézője önállósult | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Matild | | Germán eredetű | hatalom + harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Nadin | | Az orosz Nagyezsda név becézője képzett francia névforma átvétele | remény ; reménység | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nandin | | A Ferdinanda továbbképzett alakjának a rövidülése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Narmin | | perzsa eredetű | tiszta ; puha ; finom | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Panni | | Az Anna magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Rasdi | | ősi pogány név | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szaffi | | A Szófia önállósult becézője | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Zazi | | ? | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zsaklin | | A francia Jacqueline névből származik ; Ez a Jacques ( magyarul : Jakab ) férfinév női párja | | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zsanin | | A Jean ( magyarul : János ) férfinév francia női párja | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”