magánhangzók: é-a (46 db)
Béda | | Német eredetű | istennő ; harcosnő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Béla | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | belső rész ( pl . szív ) ; előkelő | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Béta | | Az Erzsébet német és cseh megfelelőjének a rövidülése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Déna | | A Diána rövidült alakváltozata ; vagy a Dean angol férfinév női párja | A Dean jelentése : ; völgy ; esperes | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Déva | | hindi eredetű | isteni | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Dévald | | Germán eredetű német név | nép + uralkodó ; tevékeny | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Écska | | ismeretlen eredetű | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Éda | | Összetett germán nevek első tagjának a rövidülése | nemes ; birtok ; vagyon | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Édra | | Angol eredetű | gazdag ; erőteljes | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Éva | | Bibliai név ; A teremtés első asszonyának neve | jelentése ismeretlen ; népies magyarázat szerint : élő ; életet adó ; minden élők anyja | „első tízben” → „elég ritka”
Évald | | Germán eredetű név | jog ; törvény + uralkodó ; tevékeny | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Fédra | | Görög mitológia név | fényes | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Gécsa | | A Géza név egyik újkori alakváltozata | herceg(ecske ) | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Géda | | Régi magyar személynév . | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Géla | | Germán eredetű . A Gertrúd rövid alakja . ; Angéla önállósult becézője . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Géza | | Régi magyar személynév | herceg(ecske ) | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Gréta | | A Margareta ( magyarul : Margaréta , Margit ) névnek a több nyelvben önállósult becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Gyécsa | | A Géza névnek az eredetihez közelebb álló alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Héda | | A Hedvig rövidült alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Héla | | A Heléna és a Helga német becézője származik | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Héra | | A görög mitológia főistennőjének , Zeusz feleségének a neve | hősnő ; hölgy ; hatalmasság | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kéla | | Héber eredetű név | hercegnő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kéra | | Ismeretlen eredetű | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Késa | | A Gizella névnek középkori magyar ill . német becéző rövidüléséből származik | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Késav | | Indiai eredetű név | hosszú hajú | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Léda | | Görög mitológiai eredetű név | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Léla | | Ófrancia eredetű | lojális ; hűséges | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Léna | | A - léna végű nevek ( pl . Heléna , Magdaléna ) önállósult becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Méda | | eredete bizonytalan | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Méra | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Méta | | A Margit és a Matild német ; angol ; holland becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Néla | | Több női név rövidült alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Néva | | Latin eredetű | nappal borított hely | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Réka | | Attila főfeleségének a neve a hun tárgyú magyar mondákban szerepel ebben a formában | víz ; patak | „nagyon gyakori” → „rendkívül gyakori”
Réna | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Réta | | A Margaréta önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Réva | | Régi magyar | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szébra | | héber eredetű ; arab eredetű | héb .: kaktusz ; arab : türelmes | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Szépa | | Régi magyar személynév | délceg ; csinos | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Téna | | Ténia alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Véda | | Szanszkrit ( óind ) eredetű | bölcsesség | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Véta | | Román eredetű név | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zéla | | Zélia becéző alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zéman | | Holland eredetű | tengerész | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zéna | | Perzsa eredetű ; a Xénia és a Zenóbia , valamint a Zinaida nevek alakváltozata | asszony | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zéta | | Gárdonyi Géza írói névalkotása | | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”