gyakoriság: = (66 db)
Ágoston | | A latin Augustus név kicsinyítőképzős származéka | magasztos ; fennkölt | „elég ritka” → „elég ritka”
Aliz | | Francia eredetű | passzátszél | „elég ritka” → „elég ritka”
Aliz | | Francia eredetű | passzátszél | „elég ritka” → „elég ritka”
Álmos | | Török eredetű régi magyar név | megvett ; megvásárolt | „elég ritka” → „elég ritka”
Ambrus | | A görög Ambrosziosz név rövidüléséből | halhatatlan | „elég ritka” → „elég ritka”
Anasztázia | | Az Anasztáz férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Angéla | | A görög eredetű latin Angelus férfinév női párja | angyal ; Isten követe | „elég ritka” → „elég ritka”
Angelika | | Latin eredetű név | angyali ; angyalhoz hasonló | „elég ritka” → „elég ritka”
Armand | | A Herman francia megfelelője | ( had)sereg + férfi | „elég ritka” → „elég ritka”
Artúr | | Valószínűleg egy kelta eredetű angol névből szárm . | ? medve | „elég ritka” → „elég ritka”
Aurél | | Latin eredetű név | aranyos | „elég ritka” → „elég ritka”
Bernát | | A germán Bernhard név magyar formája | medve + erős | „elég ritka” → „elég ritka”
Bertold | | Germán eredetű név | fényes ; híres + uralkodó ; tevékeny | „elég ritka” → „elég ritka”
Brúnó | | Germán eredetű német névből származik | barna | „elég ritka” → „elég ritka”
Bulcsú | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „elég ritka” → „elég ritka”
Dominika | | Latin eredetű név | | „elég ritka” → „elég ritka”
Edvárd | | Germán ( angolszász ) eredetű név | birtok ; vagyon + őrzés ; védelem | „elég ritka” → „elég ritka”
Eliza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) névnek a több nyelvben ismeretes rövidülése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Előd | | Régi magyar személynév | elsőszülött ; ős | „elég ritka” → „elég ritka”
Evelin | | Az Éva angol és francia eredetű továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Félix | | Latin eredetű | boldog ; szerencsés | „elég ritka” → „elég ritka”
Franciska | | A latin Franciscus férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Georgina | | A Georgius ( magyarul : György ) férfinév latin nőnemű alakjának a továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Ignác | | A latin Ignatius név rövidülése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Illés | | Az Éliás név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Ivett | | Az Ivonn ; az Ivó férfinév francia női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Jácint | | Görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából való | | „elég ritka” → „elég ritka”
Jakab | | Bibliai név ; A Jákob görög változatának a magyar megfelelője | | „elég ritka” → „elég ritka”
Jonatán | | Héber eredetű bibliai név | Jahve adta | „elég ritka” → „elég ritka”
Karolina | | A Karola továbbképzése | | „elég ritka” → „elég ritka”
Kíra | | A Kira alakváltozata | úr ; uralkodó | „elég ritka” → „elég ritka”
Konrád | | Germán eredetű | merész + tanács ( adó ) | „elég ritka” → „elég ritka”
Lázár | | A héber Eleazár név görög rövidüléséből , ill . ennek a latin Lazarus formájából származik | Isten segített | „elég ritka” → „elég ritka”
Lehel | | A régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lénárd | | A Leonárd név régi magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lenke | | XIX . századi magyar névalkotás a német Lenchen , ill . a német és szláv eredetű Lenka névből | | „elég ritka” → „elég ritka”
Linda | | A - lind , - linde , - linda végű , összetett , germán eredetű neveknek az önállósult becézője ( Adelinda , Belinda , Ermelinda , Relinda ) | hársfából készült pajzs | „elég ritka” → „elég ritka”
Lívia | | A Líviusz férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lőrinc | | A latin Laurentius névből származik | ( a Róma melletti ) Laurentum városából való ; babérkoszorúval ékesített | „elég ritka” → „elég ritka”
Lujza | | Francia eredetű név | | „elég ritka” → „elég ritka”
Lukács | | A latin Lucas névből származik | Lucania tartományból való | „elég ritka” → „elég ritka”
Márió | | A Máriusz név olasz megfelelője | | „elég ritka” → „elég ritka”
Márkó | | A Márkus olasz megfelelőjéből | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „elég ritka” → „elég ritka”
Mercédesz | | spanyol eredetű | | „elég ritka” → „elég ritka”
Míra | | Latin eredetű | csodálatos | „elég ritka” → „elég ritka”
Mózes | | Bibliai név | ? | „elég ritka” → „elég ritka”
Nelli | | Magyarországon a Kornélia becézőjeként tartják számon | | „elég ritka” → „elég ritka”
Oszkár | | A régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered | isten(ség ) + dárda | „elég ritka” → „elég ritka”
Örs | | Régi magyar | férfi | „elég ritka” → „elég ritka”
Rafael | | Héber eredetű bibliai név | Isten meggyógyított | „elég ritka” → „elég ritka”
Rajmond | | A Rajmund angol , francia alakváltozatából szárm . | | „elég ritka” → „elég ritka”
Rajmund | | Germán eredetű német névből | ( isteni ) tanács ; döntés + védelem | „elég ritka” → „elég ritka”
Renátó | | A Renátusz olasz formájából származik | | „elég ritka” → „elég ritka”
Rómeó | | A latin Romaeus név olasz formája | római ; Római Birodalomból származó | „elég ritka” → „elég ritka”
Roxána | | Perzsa eredetű görög név latinos formája | világos ; ragyogó | „elég ritka” → „elég ritka”
Ruben | | Héber ; arab eredetű név | Nézzétek , egy fiú ! ; helyreállítani ; meghalt gyermeket pótolni | „elég ritka” → „elég ritka”
Sámuel | | Héber eredetű bibliai név | Isten meghallgatott | „elég ritka” → „elég ritka”
Sebestyén | | A latin Sebastianus név rövidülésének a megmagyarosodott alakja | Szebaszte ( latinosan Sebastia ) városából való | „elég ritka” → „elég ritka”
Szimonetta | | A Szimóna olasz kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „elég ritka”
Valentin | | A Bálint névnek a latin eredetihez közelebb álló formája | erős ; egészséges | „elég ritka” → „elég ritka”
Valentina | | A Valentin ; Bálint férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”
Vencel | | a szláv Venceslav névből szárm . | koszorú + dicsőség | „elég ritka” → „elég ritka”
Vendel | | A német Wendelin név rövidülése | ? vandál | „elég ritka” → „elég ritka”
Viola | | A latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé | | „elég ritka” → „elég ritka”
Violetta | | A Viola olasz kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „elég ritka”
Zénó | | A görög Zénón név latin alakváltozatából | Zeusztól származó | „elég ritka” → „elég ritka”