gyakoriság: (65 db)
Adél | | A német Adele név francia formájából származik | nemes | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Alexa | | Az Alexandra rövidítése | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Alexander | | A görög Alexandrosz név latin formája | férfiakat ; vagy férfiaktól megvédő | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Amanda | | Latin eredetű név | szeretetreméltó | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Ármin | | A germán keruszkuszok latin Arminius nevéből rövidült | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Benett | | Benedek angol alakváltozata . | áldott | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Benjamin | | Benjámin alakváltozata | szerencse fia ; ( Más magyarázat szerint : a jobbnak a fia .) | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Blanka | | Germán eredetű névnek a latinosított formája | féynes ; ragyogó ; fehér | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Boldizsár | | A Baltazár név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Brendon | | Angol helynévi eredetű név | rekettye + hegy ; domb | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Cintia | | Görög mitológiai név | Künthosz ( latinosan : Cynthus ) hegyén született | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Csanád | | Régi magyar személynév | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Csenge | | ismeretlen eredetű régi magyar | | „elég ritka” → „első tízben”
Dalma | | Vörösmarty Mihály írói névalkotása , eredetileg férfinév ( a Zalán futása című hőskölteményben ) | testes | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Domonkos | | A latin Dominicus név magyar formája | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Donát | | Latin eredetű név | ( Istentől ) ajándékozott | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Dorián | | Görög eredetű latin névből | dór férfi | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Dorka | | A Dóra , Dorottya magyar becézője újabban önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Dzsenifer | | Kelta ( walesi ) eredetű | ? fehér úrnő | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Elizabet | | A héber Eliséba ( magyarul : Erzsébet ) névnek a latin , német , holland , francia Elisabeth , angol Elizabeth változatából származik | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Emília | | Az Emil férfinév latin eredetijének a női párja | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Flóra | | Latin eredetű mitológiai | virág | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Flórián | | A latin Florianus rövidülése | virágos ; virágzó | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Fruzsina | | Az Eufrozina név megmagyarosodott formája | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Gellért | | A germán eredetű Gerhard , Gerhart névből származik | gerely ; dárda + erős ; merész | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Gréta | | A Margareta ( magyarul : Margaréta , Margit ) névnek a több nyelvben önállósult becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Huba | | Ismeretlen eredetű régi magyar személynév | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Izabella | | Az Elisabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa-szerte | Bál isten fölemelt ; van úr | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Janka | | A Johanna XIX . századi magyarítása , a János férfinév régi magyar becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Jázmin | | Újabb keletű névalkotás a Jasminum növénynemzetség nevéből | | „elég ritka” → „első tízben”
Johanna | | A János férfinév latin Johannes formájának a női megfelelője | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kamilla | | A Kamill férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Kata | | A Katalin magyar becézője önállósult | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kende | | Régi magyar Kündü személynévből | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kiara | | A Klára olasz megfelelőjének átvétele | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kincső | | Jókai Mór névalkotása A jövő század regénye c . művében | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Kolos | | Régi magyar | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Koppány | | Régi magyar | nagy ; győzelmes ; erős ; magas | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Lara | | A Laura és a Larissza önállósult rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Leila | | Perzsa eredetű arab névből származik | sötétség ; éjszaka ; ( átvitt értelemben : sötét hajú ) | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Léna | | A - léna végű nevek ( pl . Heléna , Magdaléna ) önállósult becézője | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Letícia | | Latin eredetű név | öröm ; szépség | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Liliána | | A Lilian latinos-olaszos továbbképzése | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Liza | | Az Elisabeth ( magyarul : Erzsébet ) névnek a több nyelvben használatos , becéző rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Lóránt | | A germán eredetű Roland név magyar alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Maja | | A görög mitológiában egy nimfának , Hermész anyjának a neve | anyácska | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Melissza | | A Melitta alakváltozata | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Natália | | Latin eredetű név | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Nikolasz | | A Miklós névnek az idegen nyelvi , elsősorban angol megfelelőjéből származik | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Nimród | | Bibliai név | vadász | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Panna | | Az Anna magyar becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Patrícia | | A latin eredetű Patrícius férfinév női párja | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Ramóna | | A Ramón férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Rebeka | | Héber eredetű bibliai név | ? üsző | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Regina | | Latin eredetű | királynő | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Rikárdó | | Richárd név spanyol alakváltozata | hatalmas ; uralkodó + erős ; merész | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Simon | | A Simeon név görög Szimón alakváltozatából származik | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Soma | | A magyar nyelvújítók alkották a som szóból a Kornél ( Cornelius ) magyarítására , annak a feltevésnek az alapján , amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Szebasztián | | A Sebestyén névnek a latin eredetihez közel álló alakváltozata | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Szonja | | A Szófia orosz becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Tamara | | Oroszból átvett név | ( datolya)pálma | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Vanda | | Lengyel eredetű név | vend | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Vanessza | | Angol eredetű | | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Zétény | | A Zete név kicsinyítőképzős származéka | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Zoé | | Görög eredetű név | élet | „elég ritka” → „rendkívül gyakori”