gyakoriság: (73 db)
Adorján | | Adrián régi magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ágota | | Az Agáta régebbi magyar formája | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Aladár | | Germán eredetű név | öreg ; tapasztalt + híres ; hatalmas | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Alajos | | A germán eredetű Alois , Alwis név magyar alakvált . | egész + bölcs | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Alfréd | | Germán eredetű név | tündér + tanács | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Amália | | Az Amal - kezdetű germán női nevek önállósult , német becéző rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Antónia | | A latin Antonius férfinév olasz eredetű női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Aranka | | Magyar név ; Az arany szó kicsinyítőképzős származéka | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Beáta | | Latin eredetű | boldog | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Berta | | Germán eredetű | fényes ; tündöklő ; híres | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Cecília | | Latin eredetű név | a Ceciliusok nemzetségéből való | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Daniella | | A Dániel férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Dezső | | A latin Desiderius névből | óhajtott ; kívánt ( gyermek ) | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Domokos | | A Domonkos önállósult alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ede | | Az Edvárd , Eduárd név német rövidüléséből önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Edit | | Germán eredetű név | birtok ; örökség ; vagyon + harc | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Elek | | Vitatott eredetű név | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elemér | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | nagy + béke ; nemes + híres | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Eleonóra | | Az arab Ellinor névből származik | Isten az én világosságom | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ella | | Az - ella végű magyar női nevek ( pl . Gabriella , Petronella ) önállósult becézője , illetve számos név önállósult német rövidülése ( Eleonora , Elisabeth , Elfriede , Erla , Helene stb .) | minden(ség ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Elvira | | Vitás eredetű név | mindent megőrző | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Emőke | | Régi magyar név XIX . századi felújítása - ke kicsinyítőképzővel | szopó ; csecsemő | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Etelka | | Dugonics András névalkotása az Etelka című regényében ( 1788 ), az Etele férfinévből | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Frigyes | | XIX . századi magyar névalkotás | béke ; védelem + hatalmas ; uralkodó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Gáspár | | Bizonytalan eredetű név | kincset megőrző ; kincstárnok | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Gizella | | A bizonytalan eredetű német Gisela névből származik | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Gusztáv | | Északi germán ( skandináv ) eredetű név | harc + támasz | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Gyöngyi | | A Gyöngy névből az - i képzővel alkotott újabb kori név | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Gyöngyvér | | Arany János névalkotása a régi magyar Gyöngy névből | gyöngytestvér | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Györgyi | | A Györgyike név rövidülése | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Győző | | A XIX . századi nyelvújító névalkotás | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Hedvig | | Germán eredetű német névből származik | harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Helga | | Északi germán eredetű | megszentelt ; egészséges ; boldog | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Henriett | | A Henrik férfinév francia , kicsinyítőképzős női formájából származik | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ibolya | | Magyar névalkotás a hasonló növénynévből | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Ida | | Germán eredetű | tevékeny ; serény | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Ildikó | | Germán eredetű magyar | | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Imola | | Újabb keletű névalkotás egy növénynemzetség nevéből | mocsár ; hínár | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Irén | | Görög eredetű | béke | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Jolán | | Írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jólánka , Etelkának leánya című regényében ( 1803 ) | leány | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Jusztina | | A Jusztin férfinév női párja | igazságos ; igaz | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Kornélia | | A Kornél férfinév latin eredetijének női párja | somfa ; szarv | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lídia | | Görög eredetű bibliai név | az ókori Lüdiából ( Kis-Ázsia ) való | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Loránd | | A Lóránt régebbi magyar alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lóránd | | Loránd alakváltozata | hírnév + merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Magdolna | | A Magdaléna magyar alakváltozata | Magdala városából való | „rendkívül gyakori” → „nagyon ritka”
Margit | | A görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja | gyöngy | „első tízben” → „nagyon ritka”
Mariann | | Származhat a Mária névnek az eredetihez közelebbi görög Mariam vagy a középkori angol és francia Marion változatából | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Marianna | | A latin Marianus férfinév női alakjából ; a Mariana névből származhat | | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Marietta | | A Mária olasz kicsinyítőképzős formája | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Márta | | Arameus eredetű bibliai név | úrnő | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Martina | | A latin Martinus férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Matild | | Germán eredetű | hatalom + harc | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Menyhért | | A germán eredetű Meinhart névből szárm . | erő + erős ; merész | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Mohamed | | Arab eredetű név | dicséretere méltó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Norman | | Germán eredetű angol és német névből származik | észak + férfi | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Olga | | A Helga orosz alakváltozatának átvétele | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Ödön | | Az Eugén név magyar alakváltozata | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Piroska | | A latin Prisca névből a magyarban Piriska , majd ebből Piroska lett | régi ; ősi ; tiszteletreméltó | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Rezső | | Magyar nyelvújítási alkotás a Rudolf név magyarosítására | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Robin | | A Róbert angol becézőjéből önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Rozália | | A Róza olasz eredetű továbbképzése | rózsa | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Rózsa | | A Rosa latin női névből származik | rózsa | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Szandra | | Az Alexandra olasz eredetű becézője önállósult | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Teodóra | | A Teodor férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Teréz | | A Terézia rövidülése | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Terézia | | Görög eredetű | ( e helyről ) származó ; arató ; szüretelő ; vadásznő | „nagyon gyakori” → „nagyon ritka”
Tivadar | | A Teodor név magyar formája | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Valéria | | A latin Valerius férfinév női párja | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Valter | | Germán eredetű | uralkodó ; tevékeny + nép ( sereg ) | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vera | | A magyarban mindenekelőtt a Veronika önállósult becézője | hit | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Vilma | | Német eredetű név ; A Vilhelma rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Zsuzsa | | A Zsuzsanna magyar rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”