gyakoriság: (53 db)
Ágnes | | Görög eredetű név | szűzies ; tiszta ; szemérmes | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Albert | | A germán Adalbert név rövidülése | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Andor | | Az András régi magyar formájának ; az Andorjásnak a rövidülése | férfiak legyőzője | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Andrea | | Az Andreas ( magyarul : András ) férfinévnek több nyelvben ( német , angol , holland , cseh stb .) használatos női párja | | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Anett | | Az Anna önállósult francia becézője származik | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Anikó | | Az Anna erdélyi magyar becézője származik | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Anita | | Az Anna spanyol becézője származik | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Annamária | | Az Anna és a Mária összekapcsolása | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Antal | | Latin eredetű név | ismeretlen | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Arnold | | Germán eredetű név | sas + uralkodó ; tevékeny | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Árpád | | Régi magyar név | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Beatrix | | Latin eredetű | boldogító ; boldogságot hozó | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Béla | | Bizonytalan eredetű régi magyar személynév | belső rész ( pl . szív ) ; előkelő | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Bettina | | A Betta név olasz eredetű továbbképzése | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Brigitta | | kelta ( ír ) eredetű | magasztos | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Csilla | | írói névalkotás a csillag szóból | a gyékény és nád gyenge hajtása ; gyéren növő sás | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Edina | | Germán eredetű név | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Emil | | Latin eredetű név | versengő ; igyekvő | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Endre | | Az András név alakváltozata | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Erika | | Az Erik férfinév női párja | | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Ernő | | magyar nyelvújítási alkotás - ő kicsinyítő képzővel az Erneszt névből | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Ervin | | Germán eredetű név | had(sereg ) + barát ; becsület ; örökség ; vadkan | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Erzsébet | | Héber eredetű bibliai név | Isten az én esküm ; Isten megesküdött ; Isten a teljesség , a tökéletesség | „első tízben” → „elég ritka”
Éva | | Bibliai név ; A teremtés első asszonyának neve | jelentése ismeretlen ; népies magyarázat szerint : élő ; életet adó ; minden élők anyja | „első tízben” → „elég ritka”
Gabriella | | A Gábriel ( magyarul : Gábor ) férfinév latinos nőiesítése | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Géza | | Régi magyar személynév | herceg(ecske ) | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Hajnalka | | XIX . századi névalkotás a hajnal közszóból | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Henrietta | | A Henriett latinos továbbképzése | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Henrik | | Germán eredetű név | ház ( vagy bekerített hely ) + hatalmas ; uralkodó | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Ilona | | A Heléna régi ; megmagyarosodott formája | | „első tízben” → „elég ritka”
Jenő | | Honfoglalás kori törzsnévből vált keresztnévvé | bizalmas ; tanácsadó ; miniszter | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Judit | | Héber eredetű bibliai név | júdeai ; zsidó | „első tízben” → „elég ritka”
Julianna | | A Juliánusz férfinév latin eredetijének a női párja | | „első tízben” → „elég ritka”
Kálmán | | Régi magyar | maradék ; életben maradt | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Klára | | latin eredetű | világos ; ragyogó ; híres | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Klaudia | | A Klaudiusz férfinév női párja | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Mária | | Héber eredetű bibliai név | ismeretlen | „első tízben” → „elég ritka”
Melinda | | ismeretlen eredetű | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Mónika | | Vitatott eredetű | istennő | „rendkívül gyakori” → „elég ritka”
Nikoletta | | A Nikolett továbbképzése , ill . a név olasz formája | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Ottó | | A német Otto névből származik | birtok ; vagyon | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Pál | | A latin Paulus névből származik | kicsi | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Renáta | | A Renátusz férfinév női párja | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Rita | | A Margit név olasz Margherita alakjának az önállósult becézője | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Rudolf | | Germán eredetű német névből | dicsőség ; hírnév + farkas | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Sarolta | | A Sarolt alakváltozata | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Szabina | | A Szabin férfinév női párja | szabin | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Szilveszter | | Latin eredetű | erdei ; erdőben élő ( férfi ) | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Szilvia | | A Szilviusz férfinév női párja | erdei ( ) | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Tünde | | Vörösmarty Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Zsanett | | A Johanna francia , kicsinyítőképzős megfelelőjéből való | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Zsigmond | | A germán eredetű német Siegmund , Sigismund névből származik | győzelem + védelem | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Zsuzsanna | | Héber eredetű bibliai név | liliom | „első tízben” → „elég ritka”