névnap: 03-03 (17 db)
Aszter | | Görög eredetű név | csillag | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Frigyes | | XIX . századi magyar névalkotás | béke ; védelem + hatalmas ; uralkodó | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Kornél | | A latin Cornelius nemzetségnév rövidülése | | „közepesen gyakori” → „közepesen gyakori”
Marinusz | | Latin eredetű | tengeri | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Mirkó | | Szláv eredetű | béke + dicsőség | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Oszkár | | A régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered | isten(ség ) + dárda | „elég ritka” → „elég ritka”
Gunda | | A Gund - kezdetű és a - gund , - gunde végű nevek önállósult német becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Irma | | Az Irm - kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése | | „közepesen gyakori” → „rendkívül ritka”
Kámea | | Újabb keletű névalkotás az olasz eredetű kámea szóból | domborúan vésett ékkő | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Kamilia | | A Kamilla név alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kamília | | Kamilia alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kamilla | | A Kamill férfinév női párja | | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Kornélia | | A Kornél férfinév latin eredetijének női párja | somfa ; szarv | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Kunigunda | | Germán eredetű német névből | nemzetség + harc | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Küne | | A Kunigunda név becéző alakja | nemzetség + harc | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Rebeka | | Héber eredetű bibliai név | ? üsző | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
Ticiána | | A latin Titianus ( magyarul : Ticián ) férfinév női párja | Titus családjához tartozó | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”