névnap: 07-12 (20 db)
Abony | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Csete | | Régi magyar személynév | ismeretlen | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Dalma | | Vörösmarty Mihály írói névalkotása , eredetileg férfinév ( a Zalán futása című hőskölteményben ) | testes | „elég ritka” → „közepesen gyakori”
Eleonóra | | Az arab Ellinor névből származik | Isten az én világosságom | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Erneszt | | Germán eredetű név | komolyság ; erély | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ernesztin | | Az Erneszt férfinév angol női párja , ill . az Ernesztina rövidülése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ernesztó | | Erneszt olasz és spanyol alakváltozata | komolyság ; erély | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Ernő | | magyar nyelvújítási alkotás - ő kicsinyítő képzővel az Erneszt névből | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Fedor | | A Teodor név orosz megfelelőjéből származik | | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Félix | | Latin eredetű | boldog ; szerencsés | „elég ritka” → „elég ritka”
Fortunát | | A latin Fortunatus rövidülése | boldog ; szerencsés | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Fortunátó | | Fortunát olasz alakváltozata | boldog ; szerencsés | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Gerzson | | Héber eredetű bibliai név | idegen ; jövevény ; száműzött | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Izabella | | Az Elisabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa-szerte | Bál isten fölemelt ; van úr | „elég ritka” → „nagyon gyakori”
János | | Héber eredetű bibliai név . Johanan névből | Jahve megkegyelmezett | „első tízben” → „nagyon gyakori”
Leonóra | | Az Eleonóra önállósult rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Nóra | | Az Eleonóra rövidülése | Isten az én világosságom | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Nóri | | Nóra önállósult becézője | Isten az én világosságom | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Norka | | A Nóra név becézője önállósult | Isten az én világosságom | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Uzonka | | Újabb keletű magyar névalkotás | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”