névnap: 10-04 (27 db)
Ajtonka | | Újabb keletű névalkotás az Ajtony férfinévből | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ámon | | Az Ammon egyiptomi istenség nevéből van | rejtett ; elrejtőzött | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Aranka | | Magyar név ; Az arany szó kicsinyítőképzős származéka | | „közepesen gyakori” → „nagyon ritka”
Arany | | Régi magyar bóknév az arany közszóból | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Aranyka | | Az Arany önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Aranyos | | Arany önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Auróra | | Latin eredetű név | hajnalpír ; hajnal | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Bodor | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Damarisz | | Görög eredetű bibliai név | antilop ; gazella ; a néptől kért ; kiesdett | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Edvin | | Germán ( angolszász ) eredetű angol névből származik | birtok ; vagyon + barát | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Edvina | | Az Edvin férfinév női párja | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ferenc | | Az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából | francia | „első tízben” → „közepesen gyakori”
Fodor | | Régi magyar | göndör hajú | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Franka | | Német eredetű . A Frank férfinév női párja | frank néptörzs nevévből | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Golda | | Angolból átvett név | arany | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Goldina | | A Golda továbbképzése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Gyémánt | | Újabb keletű névalkotás a hasonló közszóból | csiszolt drágakő ; ékkő ; briliáns | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Hajnal | | A Hajnalka rövidülése | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Hajnalka | | XIX . századi névalkotás a hajnal közszóból | | „közepesen gyakori” → „elég ritka”
Hajni | | A Hajnalka rövidülése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Larcia | | A Lartia név alakváltozata | uralkodó | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lartia | | Talán etruszk eredetű latin név | uralkodó | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zora | | Zóra alakváltozata | hajnal | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Zóra | | Szláv eredetű | hajnal | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Zorina | | A Zóra alakváltozata | hajnal | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zorinka | | A Zóra önállósult becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zorka | | A Zóra önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „elég ritka”