jelentés: göndör (2 db)
Fodor | | Régi magyar | göndör hajú | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Keled | | Régi magyar | göndör ( hajú ) | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”