névnap: 02-12 (8 db)
Bán | | Régi magyar személynév | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”
Reginald | | A Rajnald alapjául szolgáló germán név egyik német alakváltozatából szárm . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Erátó | | Görög mitológiai eredetű név ; A szerelmi költészet és a himnuszok múzsájának a neve | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Eulália | | Görög eredetű | jól , ékesen szóló | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lida | | A magyarban a Lídia becézőjeként ismeretes ; A németben az Adelheid , a szláv nyelvekben a Ludmilla becézője is | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lídia | | Görög eredetű bibliai név | az ókori Lüdiából ( Kis-Ázsia ) való | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Lilla | | A Lídia és a Lívia régi magyar becézője | | „közepesen gyakori” → „rendkívül gyakori”
Lívia | | A Líviusz férfinév női párja | | „elég ritka” → „elég ritka”