Rinaldó
eredet: A Rajnald név valamelyik germán alakváltozatának olasz formájából szárm .
rokon nevek: Rajnald
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: i-a-ó
gyakoriság: „rendkívül ritka” „rendkívül ritka” = =