magánhangzók: á-á (32 db)
Ábrám | | Héber eredetű bibliai név | fölséges atya | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ábrán | | Az Ábrahám , Ábrám régi magyar alakvált . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ádám | | Héber eredetű bibliai név | ember | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Ájhán | | Török eredetű név | holdkirály | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ájlá | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Áldás | | A név női párja az Áldáska megtalálható az adható nevek között . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ángyán | | A görög eredetű latin Anianus név rövidült és megmagyarosodott formája | ? bántó ; zsarnoki | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Árkád | | Az Arkád alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Árpád | | Régi magyar név | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Ászlán | | Török eredetű név | oroszlán | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Dátán | | Héber eredetű név | kút ; forrás ; erős ; hatalmas ; törvény ; törvény szerint vallásos | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Dzsárgál | | mongol eredetű | jel ; ómen ; örömünnep | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Fárá | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Gáspár | | Bizonytalan eredetű név | kincset megőrző ; kincstárnok | „elég ritka” → „nagyon ritka”
Gyárfás | | A Gerváz név régi magyar formája | | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Hágár | | Héber eredetű bibliai név | bujdosó ; menekült ; idegen | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Járá | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Járfás | | A Gyárfás régi magyar alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kálmán | | Régi magyar | maradék ; életben maradt | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Kármán | | Régi magyar | szabad férfi ; legény ; paraszt | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lázár | | A héber Eleazár név görög rövidüléséből , ill . ennek a latin Lazarus formájából származik | Isten segített | „elég ritka” → „elég ritka”
Mátán | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Mátyás | | Héber-latin eredetű | Isten ajándéka | „közepesen gyakori” → „közepesen gyakori”
Nárán | | Mongol eredetű | nap | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Nátán | | Bibliai név , a héber Netanja rövidülése | Isten ajándéka | „nagyon ritka” → „elég ritka”
Názár | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Pázmán | | Régi magyar személynév | az , akit felismertek , akire ráismertek | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Pázmány | | az Árpád-korban előfordult egyedi férfinévként , majd később apanévi eredetű családnévvé vált . | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Sáfrány | | Újabb keletű magyar névalkotás a hasonló virágnévből | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Támár | | Héber eredetű név | pálmafa ; datolyapálma | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Tárkány | | Régi magyar személynév | alkirály | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zlátán | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”