Dátán
eredet: Héber eredetű név
jelentés: kút ; forrás ; erős ; hatalmas ; törvény ; törvény szerint vallásos
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: á-á
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =