formalizálva: Karolina (5 db)
Karolin | | A Karolina név magyar becézője önállósult | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”
Lina | | A Karolina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”
Lotte | | A francia Charlotte ( magyarul : Karola , Karolina ) név becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Lotti | | A francia Charlotte ( magyarul : Karola , Karolina ) név német és angol becézője származik | | „nagyon ritka” → „közepesen gyakori”
Olina | | A Karolina rövidült becézője | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”