magánhangzók: a-i-ó (10 db)
Ainó | | A XIX . században keletkezett finn név átvétele | egyetlen ; egyedüli | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Akitó | | | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Anikó | | Az Anna erdélyi magyar becézője származik | | „nagyon gyakori” → „elég ritka”
Daniló | | A Dániel szláv alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kalipszó | | Görög mitológiai eredetű | elrejtő | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Kamilló | | A Kamill olasz eredetű megfelelője | | „rendkívül ritka” → „néhány előfordulás”
Radiszló | | A szláv Radislav név régi magyar formája | öröm + dicsőség | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Ramiró | | Ógermán eredetű spanyol név | tanács ; döntés + híres | „néhány előfordulás” → „nagyon ritka”
Szaniszló | | A szláv Stanislav névből szárm . | állhatatosság ; szilárdság + dicsőség | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”
Tasziló | | Olasz eredetű név ; Az ismeretlen eredetű Tasso névnek a becéző formája | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”