Tasziló
eredet: Olasz eredetű név ; Az ismeretlen eredetű Tasso névnek a becéző formája
formalizálva: ( olasz [ > ] ~ ) | ( ??? : Tasso [ becézője ] ~ )
névnap: 01-11 10-11
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: a-i-ó
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =