gyakoriság: (15 db)
Ádám | | Héber eredetű bibliai név | ember | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Bálint | | A latin Valentinus családnévből származik | erős ; egészséges | „nagyon gyakori” → „rendkívül gyakori”
Bence | | A latin Vincentius ( magyarul : Vince ) név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése | | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Dániel | | Héber eredetű bibliai név | Isten a bírám | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Dávid | | Héber eredetű bibliai név | ? kedvelt ; szeretett ; ill .: apai részről testvér | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Dóra | | A Dorottya névnek a számos nyelvben használatos , önállósult becézője | | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Gergő | | A Gergely név becézőjéből önállósult | | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Levente | | Régi magyar személynév | levőcske ; kis lény ; vadász | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Márk | | A Márkus név rövidülése | ? Mars hadistenhez tartozó , neki szentelt | „nagyon gyakori” → „rendkívül gyakori”
Máté | | Héber eredetű név | Isten ajándéka | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Nóra | | Az Eleonóra rövidülése | Isten az én világosságom | „nagyon gyakori” → „első tízben”
Réka | | Attila főfeleségének a neve a hun tárgyú magyar mondákban szerepel ebben a formában | víz ; patak | „nagyon gyakori” → „rendkívül gyakori”
Viktória | | Latin eredetű név | győzelem | „nagyon gyakori” → „rendkívül gyakori”
Vivien | | A Viviána angol eredetű alakváltozata | | „nagyon gyakori” → „rendkívül gyakori”
Zsófia | | Görög eredetű név | bölcsesség | „nagyon gyakori” → „első tízben”