jelentés: apai
Dávid | | Héber eredetű bibliai név | ? kedvelt ; szeretett ; ill .: apai részről testvér | „nagyon gyakori” → „első tízben”