gyakoriság: össz-2012 978. (2 db)
Dárió | | A Dárius név olasz eredetű alakváltozata | | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”
Polli | | Az angolban a Mária megfelelőjének a becézője ( a Molli alakváltozata ) | | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”