Petúr
eredet: A Péter névnek a régi , nyelvjárási Petür változatát a középkori helyesírás szerint Petur formában írták . ; Ennek a XVIII-XIX . századi téves olvasatából származik a Petúr név , amelyet Katona József Bánk bán című drámájának egyik szereplője tett ismertté .
formalizálva: Péter [ alakvált ( nyelvjárási , idő ( régebbi ) ) ] Petür [ formája ( középkori helyesírás szerint ) ] Petur [ formája ( téves olvasat , idő ( XVIII-XIX. század ) ) ] ~
névnap: 03-17
rokon nevek: Bánk József Péter Petur
szótagszám: 2hangrend: vegyesmagánhangzók: e-ú
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =