Hümér
eredet: Magyar nyelvújítók alkotása a Fidél név magyarítására a melléknévből , az Elemér , Tihamér stb . nevek mintájára
formalizálva: ( Fidél [ formája ( magyarosított ) ] ~ ) | ( magyar : " melléknév " [ névalkotás ( idő ( nyelvújítás ) ) ] ~ )
névnap: 04-24 11-12
rokon nevek: Elemér Fidél Tihamér
szótagszám: 2hangrend: magasmagánhangzók: ü-é
gyakoriság: „néhány előfordulás” „rendkívül ritka” 1↗ 1↗