becézés: Máli
Amália | | Az Amal - kezdetű germán női nevek önállósult , német becéző rövidülése | | „elég ritka” → „nagyon ritka”