Lizabella
eredet: A két név ( Liza + Bella ) egybeírt alakja , néhány női név esetében megtalálható a magyar és a nemzetközi női névanyagban
rokon nevek: Bella Liza
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: i-a-e-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =