Mélia
eredet: A több nyelvben megjelenő név lehet az Amália , Emília , Kornélia rövidült becéző formája
rokon nevek: Amália Emília Kornélia
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: é-i-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =