formalizálva: Eugénia (2 db)
Génia | | Az Eugénia becéző rövidülése | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Zseni | | Az Eugénia francia megfelelőjének az önállósult rövidüléséből származik | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”