Vitány
eredet: A ma helynévként használt kifejezés szláv eredetű személynév , amely a szerb névhasználatban férfinévként jelen van ,
névnap: 06-15
szótagszám: 2hangrend: vegyesmagánhangzók: i-á
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =