Arenta
eredet: a név már az Árpád-korban előfordult , és megtalálható Fehértói Katalin Árpád-kori személynévtárában is .
formalizálva: régi=magyar : ~
rokon nevek: Katalin
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: a-e-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =