gyakoriság: újsz-2012 355. (2 db)
Tóbiás | | Héber eredetű bibliai név | Jahve | „rendkívül ritka” → „nagyon ritka”
Darinka | | A Darina önállósult becézője | | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”