gyakoriság: össz-2012 1561.
Danka | | A Daniella szláv rövidült alakváltozata | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”